Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

Groenten, fruit, noten en zuidvruchten zijn belangrijk voor een gezond voedingspatroon. De voedingsstoffen in groenten en fruit dragen bij aan de gezondheid van mensen. De voedingstuinbouwsector draagt collectief bij aan borging van voedselveiligheid door te investeren in kennis over risico’s en de beheersing van deze risico’s op een hoger niveau te brengen, vertrouwen van de consument in gezond en veilig voedsel verhogen door goede en eerlijke productinformatie.

lees meer

Programma Voeding & Gezondheid...

Programma Voeding & Gezondheid + Jaarplan 2013 - oktober 2012


Programma Voeding & Gezondheid + Jaarplan 2013 - oktober 2012
De input die ondernemers hebben ge...

Resultaten inputronde Voeding & Gezondheid


De input die ondernemers hebben gegeven hebben we naast de 3 actielijnen van het programma. Input was gericht op hoe het eten van groenten en fruit te stimuleren, onderzoek naar positieve gezondheidseffecten van het eten van groenten en fruit en voldoen aan de eisen op het gebied van voedselveiligheid. Hieronder lichten we deze actielijnen nader toe en geven we aan wat het ondernemingsplatform vindt dat met de...
Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met...

Ondernemingsplatform Voeding & Gezondheid


Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes Ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s. Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De Ondernemingsplatforms worden ondersteund door een programmamanager van het PT.In de zomer  en vroege najaar van 2012...
De website www.groentenenfruitport...

Groenten en Fruit Portaal


De website www.groentenenfruitportaal.nl is een informatieportaal voor de voedingstuinbouw. Op dit portaal vindt u actuele informatie over gewasbescherming, voedselveiligheid en productinformatie. Zo wordt u als tuinbouwondernemer efficiënter geïnformeerd over aspecten rondom voedselveiligheid en levensmiddelen- wetgeving. Hierdoor krijgt u eventuele risico’s, maar ook kansen in beeld.Het Groenten en Fruit Portaal zorgt voor een...
De veiligheid van voedsel is...

Voedselveiligheid


De veiligheid van voedsel is en blijft de hoogste prioriteit van elk bedrijf dat levensmiddelen produceert en/of verhandelt. Goede wetgeving en de HACCP/hygiënecodes zorgen ervoor dat de meeste consumenten veel vertrouwen hebben in de veiligheid van hun voedsel.Het Productschap Tuinbouw wil er aan bijdragen dat dit in de toekomst ook zo blijft. Door de bestaande wetgeving is de sector nu in staat om veiligheidsrisico's (...
Dat groenten en fruit boordevol on...

Voedingsstoffen in groenten en fruit


Dat groenten en fruit boordevol onmisbare vitaminen en mineralen zitten is algemeen bekend. Toch gaat het nut van het eten van groenten en fruit veel verder dan alleen het aanleveren van vitaminen en mineralen. Groenten en fruit bevatten duizenden zogenaamde bioactieve stoffen met allerlei soorten voedingsvezels met uiteenlopende gunstige effecten op onze gezondheid.Van veel van deze stoffen is nog niet eens bekend wat ze...
Het etiket is een belangrijk hulpm...

Etikettering


Het etiket is een belangrijk hulpmiddel voor de keuze van de consument. Op producten die in de winkel worden gesneden of verpakt – zoals groente en fruit – hoeft geen etiket. Wel moet bij onverpakte producten (losse verkoop) in de onmiddellijke nabijheid van het product in duidelijk leesbare letters informatie zijn aangebracht. Op voorverpakte producten is een etiket wel verplicht. Volgens het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen (WEL...
Het is voor handelsbedrijven, sort...

Food Compass & EWRS


Het is voor handelsbedrijven, sorteer- en pakstations, veilingen en telersverenigingen die werken met vers(e) groenten en fruit, verplicht om onderzoek te doen naar residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Zij kunnen dit zelf (laten) doen, of deelnemen aan de sectorale monitoring via Food Compass.Food CompassEarly Warning & Response System (EWRS)
Hygiënecodes worden ook wel ‘gidse...

Hygiënecodes en GLOBALG.A.P. IFA Plantaardige Productie


Hygiënecodes worden ook wel ‘gidsen voor de goede praktijk’ genoemd. Het zijn behulpzame naslagwerken waarin een ondernemer kort maar duidelijk kan lezen wat de basisvereisten zijn om zijn bedrijfsvoering aan de wetgeving te laten voldoen.Een Hygiënecode is gebaseerd op een HACCP-analyse en is door de overheid erkend als een wettig systeem voor de waarborging van voedselveiligheid. Bedrijven kunnen dus werken...
Puur en Gezond: Een visie op voedi...

Visie Puur en Gezond


Puur en Gezond: Een visie op voeding en gezondheid in de voedingstuinbouw‘Voeding en gezondheid’ is één van de thema’s van waaruit het Productschap Tuinbouw gericht projecten initieert en financiert. Gericht beleid vraagt om een heldere visie, daarom heeft het Productschap Tuinbouw samen met het GroentenFruit Bureau de themavisie ‘Puur en Gezond’ geschreven.De doelstellingen die hieruit voortkomen zijn geconcretiseerd in een toekomstagenda,...
De overheid ziet ook het belang in...

Convenanten en Nota's


De overheid ziet ook het belang in van het stimuleren van een gezond voedingspatroon- waar groenten en fruit een onderdeel van is. Om het beleid rond stimuleren van gezonde voeding richting te geven, heeft de overheid een aantal convenanten en kabinetnota's opgesteld. Hieronder is meer te lezen over de nota overgewicht en de voedingsnota.Convenant Gezond GewichtNota overgewichtVoedingsnota
Het PT vertegenwoordigt de sector...

Invloed op wetgeving


Het Productschap Tuinbouw vertegenwoordigt de sector actief in verschillende overlegorganen. Zo brengen we standpunten van de sector ten gehore en houden we ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, -kwaliteit en gezondheid van groenten, fruit, paddenstoelen, noten en zuidvruchten in de gaten. Wanneer nieuwe (concept)regelgeving wordt vastgesteld worden betrokken bedrijven en brancheorganisaties hierover geïnformeerd via...
De Duitse EHEC-crisis die in juni...

Dossier EHEC


De Duitse EHEC-crisis die in juni 2011 ontstond leidde tot veel vragen. Om de vele vragen te kunnen beantwoorden is er bij het PT een crisisteam opgericht. Het team was constant op de hoogte van de laatste stand van zaken en coördineerde de informatievoorziening naar pers, telers en handelaren.In dit dossier vindt u een overzicht van berichten over de EHEC-bacterie:Persberichten:Persbericht: Consumptieadvies kiemgroenten doet recht aan veilig...
Door de Europese Commissie (EC) zi...

Kwaliteitsvoorschriften Groenten & Fruit


Door de Europese Commissie (EC) zijn voor verschillende soorten verse groenten en fruit handelsnormen oftewel kwaliteitsvoorschriften opgesteld. Op 21 juni 2013 heeft de Commissie wijzigingen in EU Verordening Vo543-2011 vastgelegd in Verordening 594/2013. Er geldt een algemene handelsnorm voor alle onbewerkte groenten en fruit. Daarnaast gelden voor tien producten, appelen, peren, sla & (krul)andijvie, tomaten...
Vanaf 8 september 2014 kunnen basi...

Inschrijving schoolfruitprogramma start op 8 september 2014


[[{"fid":"12216","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":132,"width":600,"alt":"RVO","title":"RVO","class":"media-element file-default"}}]]Vanaf 8 september 2014 kunnen basisscholen zich inschrijven voor het schoolfruitprogramma 2014/2015. De inschrijfperiode sluit op 26 september 2014.Scholen kunnen zich inschrijven via de website www.euschoolfruit.nl. Toewijzing vindt plaats op...
De EU-billboardcampagne vanaf 6 me...

Billboardcampagne 'Frische ist Leben' van start op 6 mei in Duitsland


De EU-billboardcampagne 'Frische ist Leben' is vanaf 6 mei 2014 tot en met 19 juni 2014 in meer dan 1.000 Duitse steden acht weken lang te zien op bijna 4.000 parkeerplaatsen van alle grote Duitse supermarktketens, o.a. Coop, Bünting, EDEKA, Globus, Kaufland, Penny, Real, Rewe en Wasgau. Ook besteedt een aantal supermarktketens aandacht in hun klantenmagazines aan deze campagne die tot...
Campagne over smaakvoll

Kies voor meer: Kies voor de Conference peer


Campagne over smaakvolle bron van vitaminenConference peren passen uitstekend in een modern eetpatroon. Ze bevatten weinig calorieën en zijn culinair inzetbaar voor elk eetmoment. Bij het ontbijt, de lunch of het avondeten. Bovendien is de Conference peer een smaakvolle bron van vitaminen. Lekker In het kader van de EU-campagne ‘Conference, altijd een goed idee’ wil het GroentenFruit Bureau de peer in het zonnetje...
Nederland gaat in schooljaar 2014/...

Voortzetting schoolfruitregeling 2014/2015


[[{"fid":"12836","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"alt":"Logo RVO","title":"Logo RVO","class":"media-element file-default"}}]]Nederland gaat in schooljaar 2014/2015 door met de deelname aan de EU-schoolfruitregeling. De EU-schoolfruitregeling heeft tot doel om de consumptie van groenten en fruit bij schoolkinderen te stimuleren en hen gezonde eetgewoonten aan te leren en de afzet van groenten en fruit te...
Denktank Fresh Initiative formu

Groente en fruit zijn de oplossing


Denktank Fresh Initiative formuleert missie: "Nederlanders eten vanzelfsprekend – en met plezier – meer groente en fruit."‘Nederland moet beter gaan samenwerken om een gezonder land te realiseren’. Met deze uitspraak kunnen de uitkomsten van de Denktank Fresh Initiative worden samengevat. De Denktank heeft in kaart gebracht, met welke trends en factoren rekening moet worden gehouden bij het nadenken over de consumptie van...
"Nederland moet beter gaan same

Denktank: Nederland moet gezonder


"Nederland moet beter gaan samenwerken om een gezonder land te realiseren". Met deze oproep vat Frugi Venta directeur Gert Mulder de uitkomsten van de Denktank Fresh Initiative samen. Primaire sector, fabrikanten, retail en cateraars, maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars, beleidsmakers, milieubewegingen en onderwijs moeten hun krachten bundelen om een geïntegreerde aanpak te introduceren die Nederlanders stimuleert meer groente...
Met trots presenteren DPA en Frugi...

GroentenFruit Huis: producentenorganisaties en handel vormen sterk collectief


Den Haag, 9 januari 2014 - Met trots presenteren DPA en Frugi Venta het GroentenFruit Huis. Hiermee nemen teelt en handel hun verantwoordelijkheid en vormen één stem richting politiek en maatschappij. Een stap voorwaarts in de gezamenlijke belangenbehartiging en noodzaak nu de sector niet langer kan terugvallen op het Productschap Tuinbouw. De openingshandeling werd verricht door Cees...
Nederland is altijd too

Inholland Delft organiseert symposium: Tuinbouwtechniek 2040


Nederland is altijd toonaangevend geweest in de tuinbouwtechniek. Kunnen we deze positie in de toekomst handhaven? Tijdens het symposium Tuinbouwtechniek 2040, op dinsdag 14 januari, wordt ingegaan op dit thema. Vier gastsprekers lichten hun technische innovatie toe en geven hun visie over de toekomst van de Nederlandse tuinbouwtechniek. Willem Kesteloo, van TU Delft, presenteert zijn innovatieve ideeën...
Het begeleiden van jonge ouders

Slimmer eten met je kind


Het begeleiden van jonge ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar naar een gezonder eet- en leefpatroon met voldoende groenten en fruit.
Het openen van nieuwe markten e

Markttoegang fytosanitair groenten en fruit 2015-2016


Het openen van nieuwe markten en opheffen c.q. verkleinen van handelsbarrières op bestaande markten voor groenten en fruit.
Ketenschakels weten heel goed w

Duurzame G&F-ketens 'GreenCHAINge'


Ketenschakels weten heel goed wat uiterlijke productkwaliteit is, maar onbekend is wat de inwendige kwaliteit is en hoe die kwaliteit zich zal ontwikkelen verderop in de keten. Dat geldt zowel voor de geproduceerde als voor de gevraagde kwaliteit. Het ontbreekt daarbij aan basiskennis, robuuste meetmethoden en passende beheerssystemen. Dit geldt zowel voor bedrijven, supermarkten als onderzoek. Met het GreenCHAINge...
Verbeteren van de

S(t)imuleren voedselveiligheidscultuur


Verbeteren van de voedselveiligheidscultuur in de voedingstuinbouwsector en bij individuele bedrijven door het in beeld brengen van microbiologische risico’s van humane pathogenen in bedrijf en keten, en van beheersmaatregelen die effectief zijn en goed zijn in te passen in de bedrijfsvoering, alsmede het hiermee regelmatig oefenen binnen het bedrijf en in ketenverband.
Uitvoeren van hygiënescans

Hygiënescans microbiologie


Uitvoeren van hygiënescans bij teeltbedrijven die na de oogst processtappen uitvoeren zoals spoelen, wassen, trimmen en sorteren van producten. In de scans worddt specifiek aandacht gericht op kritische punten voor hygiëne om microbiologische verontreiniging te voorkomen.
Uitvoering in 2013 van een sect

Microbiologie in de voedingstuinbouw- Food Compass


Uitvoering in 2013 van een sectorale monitoring om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit in het handelskanaal te kunnen vaststellen en om redelijkerwijs binnen de mogelijkheden de microbiologische risico’s (te leren) beheersen in de keten. Kennisopbouw en afstemming in 2013 op het gebied van microbiologische risico’s op verse, onbewerkte groenten en fruit....
Organisatie van een jaarlijks t

Samenwerking nationaal voedingsdebat en groentecongres


Organisatie van een jaarlijks terugkerend nationaal congres met als centraal thema de consumptie van groenten en fruit, voortbouwend op het samenbrengen van de initiatieven Nationaal Groentecongres 2013 en Nationaal Voedingsdebat 2013, om bij te dragen aan een stijgende lijn in de consumptie van groenten en fruit. 
Financiering van de continuerin

Voortzetting NTWG Globalgap


Financiering van de continuering van de Nationale Technische WerkGroep (NTWG) GLOBALGAP gedurende 2014.