Inhoud

Verticale tabs

Verticale tabs

Verticale tabs

Gezond en succesvol leven kan niet zonder groen. Groen IN, OP, AAN en ROND gebouwen laat scholieren beter leren, werknemers creatiever en productiever werken, patiënten sneller gezond worden en jong en oud prettig recreëren. Groen heeft nieuwe waarden gekregen in de maatschappij: oplossing voor het hitte-eiland effect, waterberging bij hoosbuien, afvangen van CO2 en fijnstof. Groen in de bebouwde omgeving zorgt voor sociale cohesie en laat onroerend goed in waarde stijgen. Groen zorgt voor gezondheid en een gevoel van welbevinden, of we nu wonen, leren, werken, zorgen of ontspannen.

Lees meer

Programma Groen & Welbevinden...

Programma Groen & Welbevinden + Jaarplan 2013 - oktober 2012


Programma Groen & Welbevinden + Jaarplan 2013 - oktober 2012
Uit de inputronde blijkt dat onder...

Resultaten inputronde Groen & Welbevinden


Uit de inputronde blijkt dat ondernemers met betrekking tot Groen en Welbevinden veruit de meeste waarde hechten aan het collectief promoten van de waarden van groen. Anders gezegd: De groene baten bekend maken aan politiek en maatschappij. Daarbij hecht men er vooral aan dat lagere overheden weten hoe belangrijk groen is en welke bijdrage groen kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Een...
Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met...

Ondernemingsplatform Groen & Welbevinden


Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes Ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s. Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De Ondernemingsplatforms worden ondersteund door een programmamanager van het PT.In de zomer  en vroege najaar van 2012...
Groene oplossingen voor een betere...

Groen en welbevinden


Groene oplossingen voor een betere woon-, werk- en leefomgevingHet programma Groen en Welbevinden van het PT heeft de ambitie om deze nieuwe groenwaarden te verankeren in de maatschappij. Het verankeren is geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor nieuwe afzetmarkten van bomen, bloemen, (tuin)planten en bloembollen. Het brengt werkgelegenheid voor hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers, dak- en gevelbegroeners en...
Meer dan de helft van de wereldbev...

Stadstuinbouw


Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en in Europa is dat al 70%. Juist in de steden zijn problemen met gezondheid (obesitas, suikerziekte), werkgelegenheid, sociale cohesie en veiligheid. Daarnaast zetten maatschappelijke trends als lokale voedselvoorziening, biologische en fairtrade productie en willen weten waar je voedsel vandaan komt zich versterkt door. Stadstuinbouw zorgt ervoor dat gezonde en verse producten beschikbaar...
Feiten 15% minder kinderen met ov...

Groene feiten


Feiten15% minder kinderen met overgewicht in groene woonomgeving (bron: Alterra)Onder een boom is het op een warme dag 10 tot 15oC koeler (bron: Treesforgrannies)Mensen woonachtig in het groen zijn gezonder en minder gestrest (bron: NIVEL)Waardeverhoging van onroerend goed tot 15% in een groene omgeving (bron: WUR)Goed aangelegd groen rondom appartementsgebouwen reduceert criminaliteit met minimaal 7%.Groene daken hebben een waterretentie tot 50%....
In hoog beveiligde afdelingen v

Met groen in TBS beter gevoel van veiligheid


In hoog beveiligde afdelingen van een TBS kliniek is in een uniek onderzoek een positief effect van planten vastgesteld op de beleving van de huiskamers. Justitiële inrichtingen zijn vaak slecht geventileerd en sober ingericht.  Over de effecten van planten  op mensen en klimaat in deze omgevingen is weinig bekend. Potentieel valt veel winst te behalen. Aan de hand van klimaatmetingen, vragenlijsten en...
In het modeltuinenpark

Modeltuin De Levende Tuin geopend


In het modeltuinenpark De Tuinen van Appeltern is op 10 april de tuin De Levende Tuin geopend. Voorzitter Rien van der Spek van Branchevereniging VHG en Jacco Wisman, voorzitter van VHG Vakgroep Hoveniers, deden dit met het planten van een boom. De tuin is een co-productie van VHG Vakgroep Hoveniers en De Tuinen van Appeltern, mede ondersteund door het Productschap Tuinbouw. [[{"fid":"12926","view_mode":"default","type":"media","...
Groen benaderen vanuit functionali...

Stichting iVerde: gemeenten moeten aanleg en onderhoud van groen anders financieren


‘Groen benaderen vanuit functionaliteit in plaats van als decoratie’Een gemeentebestuur dat bezuinigt op groen zadelt zijn inwoners op met een slechter leefklimaat en zijn opvolgers met extra kosten. Bezuinigen op groen is penny wise op korte termijn, maar pound foolish voor de toekomst. Met die stelling mengt directeur Egbert Roozen van Stichting iVerde, waarin de...
TEEB-stad is een rekentool waar

Rekentool om kosten en baten van water en groen in de stad inzichtelijk te maken


TEEB-stad is een rekentool waarmee de kosten en baten van water en groen in de stad inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het werken met de TEEB-methode moet een nieuwe werk- en denkwijze voor gemeenten mogelijk maken, waarin zij meer vanuit economische gedachten kunnen kijken naar het beheer en de inrichting van de stad. Om te zorgen dat dit instrument op een simpele wijze gebruikt kan...
Bomen en planten kunnen een bel

Gevaren van fijnstof dwingt gemeenten tot meer aandacht


Bomen en planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de hoeveelheid fijnstof waaraan burgers worden blootgesteld. Luchtvervuiling door fijnstof – deeltjes kleiner dan 10 micrometer - leidt tot veel grotere gezondheidsrisico’s dan tot op heden werd aangenomen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek onder leiding van de Universiteit Utrecht naar de effecten van blootstelling aan...
Inzicht in de

Van TEEB-stad naar TEEB-stad tool


Inzicht in de waarde van groen in de stadWat levert een investering in groen op? Om blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in waarden van groen. TEEB-stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) onderbouwt deze waarden. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en met medefinanciering van het Productschap Tuinbouw ontwikkelde Platform31 samen met Fabrique,...
PT draagt ruim 35 activiteiten ove...

Persbericht: PT draagt ruim 35 activiteiten over aan tuinbouwsector


Het Productschap Tuinbouw (PT) draagt ruim 35 activiteiten over aan organisaties en bedrijven in de tuinbouwsector. Met een deel van die activiteiten gaan circa 10 mensen mee met hun werk. Met dit besluit gaf het PT-bestuur vandaag invulling aan zijn voornemen van eind vorig jaar. Hetzelfde geldt voor de beslissing om voor een groot deel van de tuinbouwondernemers over 2013 geen heffing meer op te...
Gisteren is in De Tuinen van Appel...

Modeltuin, De Levende Tuin van VHG Vakgroep Hoveniers opgeleverd


Houten, 7 november 2013 – Gisteren is in De Tuinen van Appeltern de modeltuin opgeleverd volgens het VHG-concept ‘De Levende Tuin’. Dit gebeurde tijdens de pers- en expertdag rond ‘Het Vergeten Tuinseizoen’ dat De Tuinen van Appeltern organiseerde in samenwerking met Wageningen University. In de modeltuin komen alle aspecten van een levende tuin op een overzichtelijke en toegankelijke manier samen...
Breed voor de sector beschikbaa

Groene daken tijdelijke waterberging


Breed voor de sector beschikbaar maken van de resultaten van resultaten van onderzoek naar mogelijkheden van groene daken als middel tot tijdelijke waterberging.
Niet zelden worden bomen gerooi

Boomwaarde en Bomenbeheer


Niet zelden worden bomen gerooid vanwege afnemende onderhoudsbudgetten. Beheerders van groen hebben behoefte aan tools om de boomwaarde goed tot uitdrukking te brengen en daarmee beleidsmakers te overtuigen van investeringen in boomaanleg en bomenbeheer. Het doel van dit project is, handvatten (‘tools’) voor de bepaling van boomwaarde en bomenbeheer te ontwikkelen, inclusief communicatie hierover in de vorm van bijeenkomsten en artikelen...
Doel is om op basis van kennis

Ondernemersnetwerk gezondheid en welbevinden


Doel is om op basis van kennis over bewezen effecten van groen op gezondheid en welbevinden te komen tot innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten en daarbij horende business cases. Dit levert een nieuwe manier van werken op in de omzetting van kennis naar kunde en kassa, waarbij nieuwe allianties ontstaan en sierteeltondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij de concept-...
De doelstelling van dit project

Groen in de klimaatopgave


De doelstelling van dit project is de bijdrage van vooral groene daken en groene gevels bij de oplossing van de toenemende waterproblematiek (flinke wateroverlast door steeds steviger regenbuien) verder te onderbouwen en in te brengen bij relevante doelgroepen als gemeenten, rioolbeheerders, waterschappen en kennisinstellingen.
Enthousiasmeren va

Een andere kijk op duurzaam groen - Levende tuin 2.0


Enthousiasmeren van een breed publiek om samen met professionals uit de hoveniers- en groenvoorzienersbranche de kwaliteit van leefruimtes met levende materialen te vergroenen, door ontwikkeling van een verdiepend concept ‘De levende Tuin 2.0’ waarin nieuwe toepassingen voor een levende duurzame buitenruimte worden aangeboden.In 2013 is met steun van het PT de Facebookpagina ‘De Levende Tuin’ ontwikkeld. Hiermee...
De tuinbouw heeft belang bij he

Nature Assisted Health Foundation


De tuinbouw heeft belang bij het laten ontstaan van nieuwe business(modellen). In Nederland is veel aandacht voor de rol die groen heeft in het verbeteren van gezondheid van mensen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een positieve relatie is, maar daarmee is er nog geen nieuwe bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid ontstaat uit de crossover tussen wetenschap en bedrijfleven. Hiermee ontstaan ook concrete voorbeelden, die bijdragen aan...
Stichting iVerde wil de groene

De Groene Stad Promotie


Stichting iVerde wil de groene bewijslast via het platform De Groene Stad uitdragen en delen met belanghebbende partijen in de maatschappij, door middel van:• Continuering en het (inter)nationaal marktgericht ontwikkelen van de kennis- /netwerkfunctie van ‘De Groene Stad’ voor de middellange termijn; • Continuering en vernieuwen fotografie van de beeldbank die iVerde voor de boomkwekerijsector en de nationale en internationale media...
Kennis over de effecten van gro

Handvat Levende Groene Schoolpleinen


Kennis over de effecten van groene schoolpleinen op kinderen en over de succes- en faalfactoren van groene schoolpleinen in de praktijk omzetten in een praktisch handvat voor hoveniers zodat zij goed toegerust zijn bij ontwerp, aanleg en beheer van alsmede de besluitvorming over groene schoolpleinen. Het project bouwt voort op de positieve resultaten van 14644 en 14911.