Projectenoverzicht

Hieronder kunt u alle projecten vinden waarin de sector investeert via het Productschap Tuinbouw.

Resultaten van onderzoeken zijn algemeen. Toepassing van onderzoeksresultaten binnen een bedrijf is altijd afhankelijk van de eigen bedrijfsvoering, de aanwezige professionele kennis en de ervaring binnen het betreffende bedrijf.

In verband met de afbouw van het PT en overdracht van taken kunt u projectinformatie downloaden.

Projects 51 - 60 of 3849

Onderzoeken waarom de online vers-markt...

Fresh ONLINE pack 2015-2016

Onderzoeken waarom de online vers-markt voor AGF in Nederland achter blijft bij de ontwikkeling hiervan in andere landen en het ontwikkelen van oplossingen hiervoor.
Realiseren van structurele verbetering...

Naar een gezonde toekomst voor het NL glasgroentecluster

Realiseren van structurele verbetering van de bedrijfsrendementen in de glasgroentensector door een veranderde afzetstructuur die: 1. Zorgt voor meer regie op productie en afzet, 2. Marktkennis genereert en effectief maakt voor de regiefunctie, 3. Resulteert in een structureel betere en stabielere prijsvorming, 4. Ruimte houdt voor individueel ondernemerschap,5. Borgt dat er in Nederland een krachtige...
Voortzetten van de registratie en...

Naamgeving boomkwekerijgewassen 2015-2017

Voortzetten van de registratie en naamgeving van boomkwekerijgewassen door Naktuinbouw.
In het kader van de Rusland...

Promotie Conference Duitsland 2015-2016

In het kader van de Rusland problematiek heeft de Nederlandse fruitsector een verzoek ingediend bij de EU voor financiering van een promotiecampagne voor de conference peer op de Duitse markt. Deze nieuwe campagne sluit naadloos aan op de campagne die Groenten Fruit Bureau samen met de VLAM in de periode 2012-2015 heeft uitgevoerd op de Nederlandse, Duitse en Engelse markt. De nieuwe campagne richt zich uitsluitend op de...
Bijdrage voor het versterken en...

Belangenbehartiging en internationale visie sierteelt 2015-2017

Bijdrage voor het versterken en professionaliseren van de AIPH voor de periode 2015 t/m 2017.
De groenten en fruit sector investeert...

GroentenFruit Bureau

De groenten en fruit sector investeert via het Productschap Tuinbouw in promotie. De collectieve generieke promotie-activiteiten worden uitgevoerd door GroentenFruit Bureau (GFB). GFB wordt aangestuurd door een eigen bestuur met daarin vertegenwoordigers van de groenten en fruit sector. 2012 was het laatste jaar dat het PT subsidie heeft verstrekt aan GFB.
Het project heeft als doel om de afzet...

Afzetbevordering ui 2015-2016

Het project heeft als doel om de afzet van uien en uiproducten te vergroten, nieuwe markten te openen, handelsbarrieres op te heffen en onderzoek te (laten) doen ten behoeve van (fytosanitair) schoner product.
Voortzetting van promotieactiviteiten...

Promotie bolbloemen 2012

Voortzetting van promotieactiviteiten voor bolbloemen en bol-op-pot zoals die in voorgaande jaren door het IBC zijn uitgevoerd en gecoördineerd. In verband met de opheffing van het IBC is BBH gevraagd om de promotie voor zowel bolbloemen als bol-op-pot uit te voeren. BBH heeft een plan uitgewerkt voor de jaren 2012-2015. Het plan is goedgekeurd door de productcommissies van de KAVB. Het is een ambitieus plan dat voortborduurt op de bekende...
Het doel van Kunstmatige Intelligentie...

Kunstmatige Intelligentie in de Sierteeltketen 2015-2017

Het doel van Kunstmatige Intelligentie in de Sierteeltketen (KIS) is om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die het commerciële en logistieke proces van de daghandel in bloemisterijproducten vernieuwen.
Realiseren van een grotere afzet voor...

Conference- perenpromotie in Duitsland 2011/ 2012

Realiseren van een grotere afzet voor Nederlandse conference peren in de Duitse markt bij de Duitse retail. Door een consumentencampagne die gericht is op het verhogen van de consumptie van peren in Duitsland, met een beoogde consumptiestijging van 0,30 kilo per gezin, in het bijzonder van de Conference peer, op het einde van de campagne. Dit houdt een verdubbeling in van het totale volume Conference peren dat in...

Pagina's