Projectenoverzicht

Hieronder kunt u alle projecten vinden waarin de sector investeert via het Productschap Tuinbouw.

Resultaten van onderzoeken zijn algemeen. Toepassing van onderzoeksresultaten binnen een bedrijf is altijd afhankelijk van de eigen bedrijfsvoering, de aanwezige professionele kennis en de ervaring binnen het betreffende bedrijf.

In verband met de afbouw van het PT en overdracht van taken kunt u projectinformatie downloaden.

Projects 1 - 10 of 83

Breed voor de sector beschikbaar maken...

Groene daken tijdelijke waterberging

Breed voor de sector beschikbaar maken van de resultaten van resultaten van onderzoek naar mogelijkheden van groene daken als middel tot tijdelijke waterberging.
Niet zelden worden bomen gerooid...

Boomwaarde en Bomenbeheer

Niet zelden worden bomen gerooid vanwege afnemende onderhoudsbudgetten. Beheerders van groen hebben behoefte aan tools om de boomwaarde goed tot uitdrukking te brengen en daarmee beleidsmakers te overtuigen van investeringen in boomaanleg en bomenbeheer. Het doel van dit project is, handvatten (‘tools’) voor de bepaling van boomwaarde en bomenbeheer te ontwikkelen, inclusief communicatie hierover in de vorm van bijeenkomsten en artikelen...
De doelstelling van dit project is de...

Groen in de klimaatopgave

De doelstelling van dit project is de bijdrage van vooral groene daken en groene gevels bij de oplossing van de toenemende waterproblematiek (flinke wateroverlast door steeds steviger regenbuien) verder te onderbouwen en in te brengen bij relevante doelgroepen als gemeenten, rioolbeheerders, waterschappen en kennisinstellingen.
Enthousiasmeren van een breed publiek...

Een andere kijk op duurzaam groen - Levende tuin 2.0

Enthousiasmeren van een breed publiek om samen met professionals uit de hoveniers- en groenvoorzienersbranche de kwaliteit van leefruimtes met levende materialen te vergroenen, door ontwikkeling van een verdiepend concept ‘De levende Tuin 2.0’ waarin nieuwe toepassingen voor een levende duurzame buitenruimte worden aangeboden.In 2013 is met steun van het PT de Facebookpagina ‘De Levende Tuin’ ontwikkeld. Hiermee...
De hovenierssector investeerde via het...

Hoveniers Informatie Centrum HIC

De hovenierssector investeerde via het Productschap Tuinbouw in promotie. De promotie-activiteiten werden uitgevoerd door het Hoveniers Informatie Centrum (HIC). Het HIC werd aangestuurd door een eigen bestuur met daarin vertegenwoordigers van de hovenierssector. 2012 was het laatste jaar dat het PT subsidie heeft verstrekt aan HIC.Het HIC had als doel de Nederlandse groen- en tuinbouw markt te versterken en de afzet van producten...
Om een compleet beeld te kunnen geven...

Aankoop statistische data 2013

Om een compleet beeld te kunnen geven van het belang van de tuinbouwsector worden naast eigen statistische data ook data aangekocht van externe bronnen. Hierbij moet worden gedacht aan consumptiecijfers, import- en exportcijfers.
Het betrekken van jongeren bij de...

Urban Greeners

Het betrekken van jongeren bij de Floriade door de inzet van zogenaamde Urban Greeners en in de aanloop naar de Floriade 2022 een beweging op te zetten, die ook na de tentoonstelling blijft bestaan. 
Stichting iVerde wil de groene...

De Groene Stad Promotie

Stichting iVerde wil de groene bewijslast via het platform De Groene Stad uitdragen en delen met belanghebbende partijen in de maatschappij, door middel van:• Continuering en het (inter)nationaal marktgericht ontwikkelen van de kennis- /netwerkfunctie van ‘De Groene Stad’ voor de middellange termijn; • Continuering en vernieuwen fotografie van de beeldbank die iVerde voor de boomkwekerijsector en de nationale en internationale media...
Kennis over de effecten van groene...

Handvat Levende Groene Schoolpleinen

Kennis over de effecten van groene schoolpleinen op kinderen en over de succes- en faalfactoren van groene schoolpleinen in de praktijk omzetten in een praktisch handvat voor hoveniers zodat zij goed toegerust zijn bij ontwerp, aanleg en beheer van alsmede de besluitvorming over groene schoolpleinen. Het project bouwt voort op de positieve resultaten van 14644 en 14911.
Voortzetting na 2014 van het project ‘...

Online Kenniscentrum IntoGreen

Voortzetting na 2014 van het project ‘Valorisatie kennisdatabank Intogreen’ (PT-project  14962) van 2015 tot en met 2018. Uitbouwen en doorontwikkelen van de website Intogreen (www.intogreen.nl), van inspiratie-  en informatiebron tot interactief kennis- en ontwikkelcentrum voor innovatieve  groenconcepten.

Pagina's