Projectenoverzicht

Hieronder kunt u alle projecten vinden waarin de sector investeert via het Productschap Tuinbouw.

Resultaten van onderzoeken zijn algemeen. Toepassing van onderzoeksresultaten binnen een bedrijf is altijd afhankelijk van de eigen bedrijfsvoering, de aanwezige professionele kennis en de ervaring binnen het betreffende bedrijf.

In verband met de afbouw van het PT en overdracht van taken kunt u projectinformatie downloaden.

Projects 1 - 10 of 1595

Voortzetting van Handelspromotie...

Handelspromotie Bloemisterij 2015 - 2016

Voortzetting van Handelspromotie Bloemisterij 2013 - 2014.
Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit...

CO2-winning uit buitenlucht

Op dit moment is CO2 inkoop of CO2 uit rookgas van een aardgasgestookte ketel en WKK gangbaar. Daarnaast vindt recent op kleine schaal CO2-winning uit biomassa voor CO2-bemesting plaats. Desondanks zal een verwacht tekort aan CO2 ontstaan, juist ook bij duurzame energie-technieken zoals geothermie, WKO en zonnewarmte. Het onttrekken van CO2 uit buitenlucht voor CO2 bemesting in de kas past dan ook goed bij de duurzame ontwikkelingen in...
Doelen:Binnen een brede...

Bouwstenen voor duurzame meeldauwbestrijding in de sierteelt

Doelen:Binnen een brede verdiepingssessie kennis uitwisselen interactief over gewassen en teeltsystemen heen met betrekking tot levenswijze en verspreiding van meeldauw in verschillende sierteeltgewassen en hoe aantasting  is te voorkomen.  Opstellen van een strategisch stappenplan voor de aanpak van meeldauw passend binnen de PPS Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. ...
Dit project richt zich op de toepassing...

Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij

Dit project richt zich op de toepassing van CATT (controlled atmosphere & temperature treatment) als een bestrijdingsmaatregel voor een aantal (fytosanitaire) plaag/product combinaties die de internationale handel belemmert in de sectoren van de groenten en siergewassen. Labproeven en/of opschalingsproeven zullen uitgevoerd worden om het effect vast te stellen van CATT tegen trips op chrysant en paprika,...
De aardwarmteketen is bezig een...

Kennismedewerker Geothermie DAGO

De aardwarmteketen is bezig een professionaliseringslag te maken. Daartoe wordt gelieerd aan het platfrom Geothermie een Vereniging van Geothermie Operators (DAGO) opgericht en wordt een kennismedewerker aangesteld. Deze brengt de ervaringen met bestaande bronnen in kaart met als doel best practices en kennisvragen vast te stellen, van belang voor bestaande en aankomende operators. Het project start met aanstelling van de...
Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst...

CO2 uit houtstookinstallatie

Doel is om te onderzoek of CO2 afvangst bij een houtstookinstallatie haalbaar is voor de glastuinbouw. Op een praktijkbedrijf wordt een bestaande installatie aangepast, opnieuw in bedrijf genomen en getest.
Voor beheersen van echte meeldauw wordt...

Programmeringsstudie Meeldauw

Voor beheersen van echte meeldauw wordt in de glastuinbouwsector nog steeds een groot deel van de fungiciden ingezet. De schimmel vormt een knelpunt in een breed aantal gewassen: roos, gerbera, tomaat, paprika en potplanten. Hiervan kunnen de jaarlijkse kosten in bloemisterijgewassen zoals snijroos oplopen tot 0,75-1,5 euro/m2. Er is dringend behoefte aan nieuwe kennis over effectieve interventies om gewaskwaliteit te verbeteren (...
De doelstelling van dit project is het...

Businesskansen voor de sierteelt in de biobased economy

De doelstelling van dit project is het in beeld brengen van:de economische waarde van plantenextracten en plantenstoffen van het in Nederland geteelde sierteeltassortiment voor de farmaceutische, agro(chemische), kleur-, geur- en smaakstoffen, cosmetica, voedings(supplementen) industriede bioactiviteit die deze extracten vertonen en de (combinaties) van plantenstoffen die daarvoor verantwoordelijk zijn en...
De bloemisterijsector investeert via...

Bloemen Bureau Holland

De bloemisterijsector investeert via het Productschap Tuinbouw in promotie. De promotie-activiteiten worden uitgevoerd door Bloemen Bureau Holland (BBH). BBH wordt aangestuurd door een eigen bestuur met daarin vertegenwoordigers van de bloemisterijsector. 2012 was het laatste jaar dat het PT subsidie heeft verstrekt aan BBH. 
Het bevorderen van de toepassing van...

Aanpak normoverschrijdingen

Het bevorderen van de toepassing van collectieve zuiveringstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en zo mogelijk ook nutriënten om de glastuinbouw op een efficiënte manier verder te verduurzamen

Pagina's