Verduurzaming Waterbeheersing Glastuinbouw

Beschrijving: 

Continueren van het programma Water (LTO Glaskracht NL) in 2016 door een nieuwe PPS in te richten en aan te vragen bij de Topsector T&U.

Water, Bodem & Bemesting project

Project details

Projectnummer: 
15117
Begindatum: 
01-01-2016
Einddatum: 
01-04-2017
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 100.000
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw