Valorisatie Champost

Beschrijving: 

Nieuwe waardecreatie met champost. Ontwerpen en op praktijkschaal toepassen van een bioraffinage techniek om champost te scheiden in fosfaatarme champost en een fosfaatextract. De fosfaatarme champost voldoet aan eisen die gesteld worden aan bodemverbetering voor de vollegrondstuinbouw en grondgebonden teelten onder glas. Het fosfaatextract kan gebruikt worden als fosfaatmeststof.

Resultaten: 

In dit project is een procedé ontwikkeld om 70% van de fosfaat uit de champost te halen zonder de structuur van de champost wezenlijk te veranderen. Magnesium wordt voor ongeveer 70% en kalium, natrium en chloor worden voor meer dan 90% geëxtraheerd. Stikstof wordt echter maar voor 10% verwijderd en ook calcium blijft grotendeels behouden.  Het nieuwe product kan met verschillende pH’s worden geleverd. Door deze behandeling ontstaat een product met vooral een bodemverbeterende en nauwelijks een bemestende werking.

MVO & Biobased Economy project

Project details

Projectnummer: 
14781
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
01-03-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 35.000
Uitvoerder(s): 
WUR Food & Biobased Research