Valorisatie Champost

Beschrijving: 

Nieuwe waardecreatie met champost. Ontwerpen en op praktijkschaal toepassen van een bioraffinage techniek om champost te scheiden in fosfaatarme champost en een fosfaatextract. De fosfaatarme champost voldoet aan eisen die gesteld worden aan bodemverbetering voor de vollegrondstuinbouw en grondgebonden teelten onder glas. Het fosfaatextract kan gebruikt worden als fosfaatmeststof.

MVO & Biobased Economy project

Project details

Projectnummer: 
14781
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
01-03-2014
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 35.000
Uitvoerder(s): 
WUR Food & Biobased Research