Teelt de grond uit appel in zandgebieden (fase 2)

Beschrijving: 

Ontwikkeling van teelt in sleuven in de grond voor de appelteelt om economische rendabele teelt op m.n. zandgronden en op kleigrond, met problemen in bodemstructuur en/of wateroverlast, mogelijk te maken. Een betere regulatie van de groei, dracht, vruchtmaat en vruchtkwaliteit via fertigatie zal leiden tot een hogere kwaliteitsproductie en minder milieuproblemen.

Overige project

Project details

Projectnummer: 
15036
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
01-05-2017
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 24.000
Uitvoerder(s): 
PPO Fruit