Sectorale monitoring G&F zeecontainers

Beschrijving: 

Binnen het project ontwikkelen importeurs in de Groenten en Fruit sector een stappenplan voor het veilig openen en betreden van zeecontainers. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de eventuele risico’s worden tijdens de verschillende seizoenen de bijbehorende productstromen onderzocht.

Resultaten: 

Zeecontainers die zee-zijdig Nederlandse havens binnenkomen moeten voor het openen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke gassen. Dit gebeurt door toezichthouders alvorens zij de container betreden of door de ontvanger voorafgaand aan lossing. Deze werkwijze is relatief nieuw. Frugi Venta heeft met financiële ondersteuning van het PT een protocol voor Groenten en Fruit bedrijven ontwikkeld om deze handeling intern te communiceren en uit te voeren. Bovendien is onderzocht in welke mate er schadelijke gassen in containers met Groenten en Fruit aanwezig zijn. Volgens verwachting werden regelmatig een hoog CO2 gehalte of een laag zuurstofgehalte gevonden. Beide situaties met deze op zichzelf onschadelijke gassen worden soms met opzet gecreëerd ter conservering van het product. Kort na opening van de containers levert deze dosering geen gevaar meer op voor medewerkers. Aan de hand van de positieve resultaten wil de sector nadere afspraken met de toezichthouders maken over een gereduceerd handhavingsbeleid.

Project details

Projectnummer: 
14417
Begindatum: 
01-07-2011
Einddatum: 
01-09-2013
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 50.960
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders