Professionalisering marktbewerking bloemist

Beschrijving: 

De gespecialiseerde bloemendetailhandel in Nederland (ca. 3000 ondernemingen) kenmerkt zich door kleinschaligheid en vakgerichtheid. Het ondernemerschap is met name gericht op interne processen en te weinig op de klant.

Het consumentengedrag in de detailhandel is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Digitale media en multi-channel aankoopgedrag hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Wanneer de bloemisten hier onvoldoende op inspelen lijdt dit ongetwijfeld tot verlies van omzet en marktaandeel. Maar deze ontwikkelingen bieden ook kansen voor de bloemisten wanneer nieuwe doelgroepen kunnen worden geactiveerd.

De bloemisterijketen is traditioneel georganiseerd en georiënteerd. De keten is in de meeste gevallen “slechts 1 schakel lang”. In een fase waarin door samenwerking problemen het hoofd moeten worden geboden is dit onwenselijk.

De VBW heeft daarom in samenspraak met de VGB een driejarenprogramma (2014-2016) ontwikkeld dat de hierboven benoemde problemen moet aanpakken. Het programma bestaat uit de volgenden onderdelen:
1. Bijscholing bloemisten naar ondernemers met oog voor de markt en de klant
2. Bijscholing huidige werknemers
3. Ontwikkeling toekomstgericht businessmodel voor bloemisten waarin het bereiken en bewerken van de (digitale) consument van bloemen en planten en de ketensamenwerking centraal staan
4. Herziening basisopleiding Bloemist op de AOC’s naar meer toekomstgericht ondernemerschap.

Resultaten: 

Dankzij dit project zijn waardevolle inzichten verkregen in het veranderende consumentenkoopgredrag t.a.v. bloemen en planten. De inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van zogenaamde bloemistenpersona’s, die op duidelijke wijze aangeven wat er in de toekomst van bloemisten wordt verwacht om aan de veranderende consumentenvraag te kunnen voldoen. Daarbij is tevens inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de rol van de toeleverancier.

 

Project details

Projectnummer: 
15058
Begindatum: 
01-07-2014
Einddatum: 
31-12-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 450.000
Uitvoerder(s): 
VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel