Productkennisuitwisseling bloemisten

Beschrijving: 

1. Vergroten van toegang tot op bloemist (en consument) afgestemde productinformatie.

2. Bijdragen aan nadrukkelijker terugkoppeling van productervaringen van bloemisten aan handelaren en kwekers, door momenten te creëren waarin kwekers, handelaren en bloemisten elkaar ontmoeten.

Resultaten: 

Praktisch toepasbare productinformatie (m.b.t. gebruik, storytelling, etc.) is voor bloemisten essentieel om zich als vakman en productspecialist te kunnen blijven onderscheiden. Met dit project heeft VBW in samenwerking met ketenpartners een bloemistgerichte aanpak gecreëerd, waarmee enerzijds informatie afgestemd op de bloemist kan worden ontwikkeld. Anderzijds kan de ontwikkelde informatie op een eenvoudige manier breed worden gedeeld met consumenten, bloemisten, medewerkers en ook scholen. De ontwikkelde productinformatie is voor iedereen toegankelijk via http://www.vbw.nu/mijn-bloemist/mijn-bloemist-productinformatie en www.mijnbloemist.nl.

Project details

Projectnummer: 
14778
Begindatum: 
01-12-2012
Einddatum: 
01-12-2013
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 55.000
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders