Ondernemersnetwerk gezondheid en welbevinden

Beschrijving: 

Doel is om op basis van kennis over bewezen effecten van groen op gezondheid en welbevinden te komen tot innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten en daarbij horende business cases. Dit levert een nieuwe manier van werken op in de omzetting van kennis naar kunde en kassa, waarbij nieuwe allianties ontstaan en sierteeltondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij de concept-ontwikkeling,

Groen & Welbevinden project

Project details

Projectnummer: 
15101
Begindatum: 
17-12-2014
Einddatum: 
01-03-2019
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 200.000
Uitvoerder(s): 
FloraHolland