Nature Assisted Health Foundation

Beschrijving: 

De tuinbouw heeft belang bij het laten ontstaan van nieuwe business(modellen). In Nederland is veel aandacht voor de rol die groen heeft in het verbeteren van gezondheid van mensen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een positieve relatie is, maar daarmee is er nog geen nieuwe bedrijvigheid. Deze bedrijvigheid ontstaat uit de crossover tussen wetenschap en bedrijfleven. Hiermee ontstaan ook concrete voorbeelden, die bijdragen aan promotie in het belang van de groene sector in binnen- en buitenland. Nature Assisted Health Foundation denkt dat er een nieuwe industrie kan ontstaan op het raakvlak van groen en gezondheid waar de tuinbouw volop van kan profiteren. In dit project wordt gekeken nar de mogelijkheden op het gebied van dementie, oncologie en burn out.

Resultaten: 

De bijgevoegde documenten tonen de resultaten.

Groen & Welbevinden project

Project details

Projectnummer: 
14933
Begindatum: 
05-11-2014
Einddatum: 
05-11-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 150.000
Uitvoerder(s): 
Nature Assisted Health Foundation