Marktplein keteninnovatie logistieke middelen

Beschrijving: 

Het ontbreekt momenteel in de sierteeltsector aan een platform vanuit de markt, waar gebruikers en beheerders van logistieke middelen en processen samen knelpunten identificeren, ideeën aandragen voor oplossingen en productontwikkelaars opdracht geven voor het testen en eventueel concreet uitwerken daarvan. Het ‘Marktplein keteninnovatie logistieke middelen’ beoogt in deze leemte te voorzien, door het vanuit de markt vlottrekken en faciliteren van toekomstige logistieke innovaties, onder gezamenlijke regie van VGB, Flora Holland en Container Centralen. 

Overige project

Project details

Projectnummer: 
15065
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
01-04-2017
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 315.000
Uitvoerder(s): 
FloraHolland, VGB, Container Centralen