Leerstoel Fysiologie van de Bloembollen

Beschrijving: 

Fundamenteel onderzoek naar de fysiologische processen in bloembollen. Door een beter begrip daarvan ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bloeisturing, kwaliteitsverbetering en energiebesparing.

Sectorspecifiek project

Project details

Projectnummer: 
14299
Begindatum: 
09-06-2015
Einddatum: 
01-05-2017
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 490.000
Uitvoerder(s): 
Wageningen UR Plantenfysiologie