Koepelproject Paddenstoelenweerbaarheid

Beschrijving: 

Dit koepelproject heeft tot doel de verkregen onderzoeksresultaten van afgelopen jaren te bundelen en in pilots op bedrijfsniveau uit te gaan rollen. Dit zou kunnen inhouden op bedrijfsschaal houden van onderzoeken binnen de teelt/ toepassing van middelen/ methode die de weerbaarheid van de paddenstoelen en het substraat vergroten. Daarnaast is er in dit koepelproject ook ruimte voor de uitrol van de opgedane kennis naar bedrijfsniveau. Daar waar mogelijk wordt getracht om bewustwording en kennisoverdracht binnen de telers te bevorderen.

Om het koepelproject paddenstoelenweerbaarheid op een juiste manier te stroomlijnen en af te bakenen worden deelprojecten afgewogen n.a.v. drie stromen:

  • Substraat- en compostecologie
  • Teeltruimte, hygiĆ«ne en werkmethode
  • Vertaling laboratorium naar praktijkschaal

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15121
Begindatum: 
08-06-2015
Einddatum: 
01-04-2019
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 72.818
Uitvoerder(s): 
ZLTO paddenstoelenteelt