Kennismedewerker Geothermie DAGO

Beschrijving: 

De aardwarmteketen is bezig een professionaliseringslag te maken. Daartoe wordt gelieerd aan het platfrom Geothermie een Vereniging van Geothermie Operators (DAGO) opgericht en wordt een kennismedewerker aangesteld. Deze brengt de ervaringen met bestaande bronnen in kaart met als doel best practices en kennisvragen vast te stellen, van belang voor bestaande en aankomende operators. Het project start met aanstelling van de medewerker half 2014, en eind 2014 wordt besloten over het vervolg (go nogo). Het project sluit geheel aan bij het versnellingsplan Geothermie van Kas als Energiebron. De bijdrage betreft de onrendabele top, de operators financieren zelf het grootste deel, toenemend van 2014 naar 2017.

Energie & CO2 project

Project details

Projectnummer: 
15086
Begindatum: 
08-06-2015
Einddatum: 
01-07-2018
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 262.318
Uitvoerder(s): 
LTO Glaskracht Nederland, Dutch Association Geothermal Operators