Jongerenperspectief

Beschrijving: 

In de Topsector T&U 5 bijeenkomsten organiseren in de Greenports tussen ondernemers en jongeren waarbij bij ondernemers scherp wordt gemaakt wat jongeren verwachten van werk en loopbaan, en daar een follow up aan verbinden ten behoeve van ondernemers die hun HRM beleid daadwerkelijk willen aanpassen en aanvullen.

Resultaten: 

Er werden vanuit met name de HCA teams diverse andere trajecten geïnitieerd welke uiteindelijk ‘ oncurrentie’ opleverde in de regio, naast - boven alles - verwarring. Naast het Veldon traject wat ineens opdook in de regio, was er bijvoorbeeld ook het traject van Anton Ooijen. Dit maakte het erg lastig om zaken met de regio’s te organiseren, en heeft er letterlijk voor gezorgd dat regio’s prioriteiten verlegden en de jongerenperspectiefbijeenkomsten vooruit schoven of aan de kant zetten. Aldus zijn alleen bijeenkomsten gerealiseerd bij Food Connection Point, Foodport Zeeland en Innofood. Bijeenkomsten bij Greenport Venlo en Dairy Chain zijn niet tot stand gekomen. De gezamenlijke Greenports in het Westland bleken voorts geen gemeenschappelijke uitdaging te zien rondom het vraagstuk. Ze wilden wel een dergelijke bijeenkomst met jongeren maar dan op een ander inhoudelijk terrein. Bij Seedvalley was er sprake van een dermate groot faseverschil tussen waar de regio mee bezig was en het jongerenperspectieftraject, dat er heel veel energie en tijd nodig was om qua organisaties tot een gemeenschappelijk uitgangspunt te komen. In het algemeen bleek dat er bij het delegeren of aanwijzen vanuit landelijk perspectief naar de regio’s veel te weinig wederzijdse betrokkenheid was.

Project details

Projectnummer: 
14848
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
31-12-2013
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 7.237
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders