Innovatieslag Duurzaamheid Potplanten

Beschrijving: 

In dit project worden wensen en toekomstbeelden 2020 van grondgebonden sierteeltondernemers ten aanzien van duurzame groeisubstraten in kaart gebracht. Aspecten daarin kunnen bijvoorbeeld zijn: een sterkere plant zonder chemie, verhoogde stabiliteit en weerbaarheid tegen ziekten en plagen, nutriënten leverend vermogen, CO2 neutrale productie, gebruik lokale reststromen, biobased producten, duurzame vervangers van veen, enz.
Doel van het project is het kwantificeren van producteisen voor substraat en substraatadditieven, zodat deze producten voor tuinders tot meerwaarde in de markt kunnen leiden. 

Resultaten: 

Het substraat is een belangrijk sturingselement in de teelt van potplanten. Toch wordt dit substraat door telers nog weinig ingezet als zodanig. Veelal wordt op basis van het advies van de toeleverancier en door kleinschalig proberen een substraat gekozen en de teelt verder op aangepast. Verschuivingen in marktwensen, problemen met levering en de veranderende substraateigenschappen veroorzaken teeltrisico’s omdat de teler er niet goed op kan anticiperen. Op basis van interviews, groepsgesprekken en een afsluitend debat wordt een innovatiestrategie van twee snelheden aanbevolen:

Quick Respons:

  1. Kennisontwikkeling bij telers over 1) substraatprincipes (kolomhoogte, dichtheid, vochtverdeling in een pot, watervasthoudend vermogen, temperatuur, etc.), 2) voedingsschema’s (afstemming op productieniveau, instraling, substraateigenschappen) en 3) het opzetten van kleinschalige tests.
  2. kennis + meetinstrumenten om substraat melanges te kunnen beoordelen en wensen te formuleren voor verbetering.
  3. Inzicht moeten hebben in de beworteling als er met verschillende substraat-combinaties gewerkt wordt (bv. plantpluggen)

Lange termijn R&D:

Doorontwikkeling van substraat op 1) Weerbaarheid, 2) Duurzaamheid en 3) stuurbaarheid.

MVO & Biobased Economy project

Project details

Projectnummer: 
14884
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
31-12-2013
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 48.000
Uitvoerder(s): 
WUR Glastuinbouw