Hygiënescans microbiologie

Beschrijving: 

Uitvoeren van hygiënescans bij teeltbedrijven die na de oogst processtappen uitvoeren zoals spoelen, wassen, trimmen en sorteren van producten. In de scans worddt specifiek aandacht gericht op kritische punten voor hygiëne om microbiologische verontreiniging te voorkomen.

Resultaten: 

Telers willen steeds meer waarde toevoegen aan hun producten en daarbij worden nieuwe bedrijfsactiviteiten opgezet en ontwikkeld, zoals het spoelen, wassen, trimmen en sorteren van producten. Een voorbeeld is het telen van snackgroenten die op teeltbedrijf ook worden gewassen, gesorteerd en verpakt in bekers. Dergelijke producten vragen om hernieuwde aandacht voor hygiënisch werken voor het gehele bedrijfsproces.

Er zijn hygiënescans uitgevoerd bij teeltbedrijven die na de oogst processtappen uitvoeren zoals spoelen, wassen, trimmen en sorteren van producten. In de scans is specifiek aandacht gericht op kritische punten voor hygiëne om microbiologische verontreiniging te voorkomen. Voor de kritische punten zijn beheersmaatregelen uitgewerkt in prototypes van hygiënerichtsnoeren. Daarmee krijgen telers praktisch inzicht te in het invullen van de basisvoorwaarden voor hygiënisch werken en het verder inzoomen op de kritische punten in de processen in de groenten- en fruitteelt na de oogst, als aanvulling op GLOBAL.GAP IFA. De prototypen worden doorontwikkeld en in de praktijk getest binnen de PPS Microbiologie in de voedingstuinbouw (PPS 296; zie project 15034).

Meer informatie bij Nicolette Quaedvlieg: quaedvlieg@groentenfruithuis.nl.

 

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
14773
Begindatum: 
26-11-2014
Einddatum: 
26-11-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 20.000