Groene daken tijdelijke waterberging

Beschrijving: 

Breed voor de sector beschikbaar maken van de resultaten van resultaten van onderzoek naar mogelijkheden van groene daken als middel tot tijdelijke waterberging.

Resultaten: 

Door een aantal factoren (uitval meetapparatuur, uitval onderzoekers) zijn de onderzoeksresultaten van het tweede jaar niet beschikbaar gekomen waardoor het project in eerste instantie vertraging heeft opgelopen. Hier is uitvoerig over gesproken. Medio oktober zouden de resultaten alsnog beschikbaar komen. Per heden zijn de resultaten nog steeds niet beschikbaar en zijn er vragen over de kwaliteit van de metingen.

Groen & Welbevinden project

Project details

Projectnummer: 
12672
Begindatum: 
11-03-2006
Einddatum: 
11-03-2007
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 50.400
Uitvoerder(s): 
Branchevereniging VHG