Gezonde en duurzame bloembollenteelt 2014-2017

Beschrijving: 

Een gezonde en duurzame bloembollenteelt mogelijk maken om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen (license to produce). Zowel de ondernemers en organisaties zullen actief ondersteund worden d.m.v. projecten en activiteiten, o.m. d.m.v. samenstellen van een milieujaarverslag, uitvoeren tweede Nota Duurzame geasbescherming, communicatie en voorlichting, enz. enz..

Resultaten: 

In 2015 is gewerkt aan de volgende activiteiten: 1. Het opzetten van een nieuw jaarlijks milieujaarverslag. 2. De continuering van een continuïteitsfonds / verzekering voor fytosanitaire zaken. 3. Uitvoering van de tweede nota gewasbescherming in de bloembollensector. 4. Initiëren en coördineren van initiatieven en onderzoek op het gebied van o.a. plantgezondheid, water, bodem en bemesting, gewasbescherming. 5. Organiseren van informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, artikelen, adviezen voor bedrijven.

Plant gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
12438
Begindatum: 
09-06-2015
Einddatum: 
01-04-2018
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 376.725
Uitvoerder(s): 
KAVB