Floriculture Sustainability Initiative Future Topics

Beschrijving: 

Dit project past binnen de ambitie van het in 2012 opgerichte Floriculture Sustainability Initiative (FSI) om duurzaamheid in de internationale sierteeltsector ‘mainstream’ te maken. Daartoe is o.a. een Equivalency Tool ontwikkeld (gebaseerd op Global Gap en GSCP). Voor een aantal duurzaamheidsthema’s zit de huidige Tool nog op een relatief laag niveau. De doelstelling van dit  project is het ontwikkelen van ‘best practices’ rond 2 duurzaamheidsknelpunten in de sierteeltsector en deze integreren in de FSI Equivalency Tool.

Resultaten: 

Een van de voornaamste doelstellingen van het Floriculture Sustainability Initiative is het komen tot best practices rond duurzaamheidsknelpunten in de siergewassensector waar standaarden nog geen of onvoldoende aandacht aan geven om deze uiteindelijk te integreren in de FSI Equivalency Tool en te gebruiken bij de uitvoering van Impact Projecten. Daartoe werd het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) geïnitieerd in 2012 door 25 stakeholders in de sierteeltsector, met als doel om duurzaamheid in de sector mainstream te maken door het uitdragen van een sectorgedragen visie op  duurzaamheid en duurzaamheidsknelpunten aan te pakken in internationaal verband op een pre--‐competitieve  wijze. FSI heeft als ambitie om in 2020 90% van de internationaal verhandelde bloemen door FSI leden duurzaam geproduceerd te hebben.

Het onderzoek is gesplitst in een inventariserend gedeelte om van daaruit specifiek te focussen op de onderwerpen “gebruik van chemicaliën en pesticiden” en “Transport /CO2”.

MVO & Biobased Economy project

Project details

Projectnummer: 
14885
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
01-03-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 50.000
Uitvoerder(s): 
Floriculture Sustainability Initiative