Financiële informatie t.b.v. fiscale waardebepaling bijzondere bolgewassen

Beschrijving: 

De Belastingdienst heeft de KAVB-Belastingcommissie gevraagd voorstellen te doen voor een fiscale waardering van bijzondere bolgewassen die meer recht doet aan de werkelijkheid dan de huidige waardering. Het betreft de fiscale waardering van de bollenkraam op de balansdatum. In dit project wordt de onderbouwing daartoe ontwikkeld.

Resultaten: 

De KAVB heeft een eerste oriënterende studie laten uitvoeren naar mogelijkheden voor de fiscale waardering van een tweetal bijzondere bolgewassen. Op basis hiervan is de conclusie getrokken dat dit dermate gecompliceerd is, dat een eenduidig voorstel niet mogelijk is gebleken.

Sectorspecifiek project

Project details

Projectnummer: 
14751
Begindatum: 
01-04-2012
Einddatum: 
01-01-2017
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 952
Uitvoerder(s): 
KAVB