Endotoxinen en stof bij ui

Beschrijving: 

Identificeren van de bron van endotoxinen in/op het product ui en het ontwikkelen van technieken incl. apparatuur/machines om de bron van schadelijke endotoxinen in of op het product zo veel mogelijk te verwijderen vóórdat het verder het verwerkingsproces binnen het bedrijf ingaat.

Resultaten: 

Tijdens de verwerking van uien worden werknemers blootgesteld aan ‘organisch stof’. Inademing van organisch stof kan leiden tot verschillende problemen met de gezondheid die worden veroorzaakt door specifieke deeltjes in dit stof, zoals endotoxinen.  De huidige persoonlijke blootstellingen liggen in de uiensector hoger dan de vastgestelde gezondheidskundige advieswaarde van 90 EU/m3. Onderzoek is uitgevoerd door TNO naar de bron van de blootstelling en mogelijke mitigatietechnieken. Er zijn twee soorten bronnen te onderscheiden; de uien zelf en de “tarra” (grond- en plantmateriaal). Diverse kansrijke mitgatietechnieken zijn geïdentificeerd die tot reductie van deze blootstelling kunnen leiden zoals het direct afstaarten of ontvellen van de uien. Om de daadwerkelijke effectiviteit van de maatregelen te toetsen is vervolg onderzoek wenselijk. 

Project details

Projectnummer: 
14938
Begindatum: 
01-07-2013
Einddatum: 
31-03-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 16.700
Uitvoerder(s): 
TNO