Duurzame G&F-ketens 'GreenCHAINge'

Beschrijving: 

Ketenschakels weten heel goed wat uiterlijke productkwaliteit is, maar onbekend is wat de inwendige kwaliteit is en hoe die kwaliteit zich zal ontwikkelen verderop in de keten. Dat geldt zowel voor de geproduceerde als voor de gevraagde kwaliteit. Het ontbreekt daarbij aan basiskennis, robuuste meetmethoden en passende beheerssystemen. Dit geldt zowel voor bedrijven, supermarkten als onderzoek. Met het GreenCHAINge systeem wordt beoogd het kwaliteitsmanagement in versketens nieuwe tools en kennis aan te bieden waarmee aan de wensen vanuit de aanbieder (de supermarkt) kan worden voldaan. Het project richt zich in eerste instantie op zes groente en fruitketens ketens en in totaal ca. 15 – 20 producten.

Resultaten: 

Het GreenCHAINge-project beoogt het kwaliteitsmanagement in versketens te voorzien van kennis en mogelijkheden om de kwaliteitsverwachting van de consument te overtreffen. Samen met een consortium van meer dan 22 bedrijven uit de agf-sector en haar serviceproviders, werken GroentenFruit Huis en Wageningen UR Food & Biobased Research aan het ontwikkelen van nieuwe systemen. Door meerjarig praktisch wetenschappelijke onderzoek op het vlak waar praktische kwaliteitszaken en logistieke ontwikkelingen elkaar raken, wordt gewerkt aan slimme ketens.

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15132
Begindatum: 
19-12-2014
Einddatum: 
01-04-2016
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 55.000
Uitvoerder(s): 
Frugi Venta