Duurzame G&F-ketens 'GreenCHAINge'

Beschrijving: 

Ketenschakels weten heel goed wat uiterlijke productkwaliteit is, maar onbekend is wat de inwendige kwaliteit is en hoe die kwaliteit zich zal ontwikkelen verderop in de keten. Dat geldt zowel voor de geproduceerde als voor de gevraagde kwaliteit. Het ontbreekt daarbij aan basiskennis, robuuste meetmethoden en passende beheerssystemen. Dit geldt zowel voor bedrijven, supermarkten als onderzoek. Met het GreenCHAINge systeem wordt beoogd het kwaliteitsmanagement in versketens nieuwe tools en kennis aan te bieden waarmee aan de wensen vanuit de aanbieder (de supermarkt) kan worden voldaan. Het project richt zich in eerste instantie op zes groente en fruitketens ketens en in totaal ca. 15 – 20 producten.

Voeding & Gezondheid project

Project details

Projectnummer: 
15132
Begindatum: 
19-12-2014
Einddatum: 
01-04-2016
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 55.000
Uitvoerder(s): 
Frugi Venta