Demonstratie mechanische snoei

Beschrijving: 

Mechanische snoei van pitfruit is een mogelijkheid te besparen op arbeidsuren. Gedurende een 4-tal jaren is bij PPO Fruit deze werkwijze gevolgd op demonstratieniveau om voor- en nadelen boven water te krijgen en een meer objectief beeld te kunnen vormen van de robuustheid van dit systeem voor de professionele fruitteelt. Voortzetting van 14449.

Resultaten: 

Arbeidsbesparing is een groot issue in de Nederlandse fruitteelt. Mechanische snoei van pitfruit is een mogelijkheid te besparen op arbeidsuren. Gedurende een 4-tal jaren is bij PPO Fruit en door voorlichtingsdiensten in de praktijk deze werkwijze gevolgd op demonstratieniveau om voor- en nadelen boven water te krijgen en een meer objectief beeld te kunnen vormen van de robuustheid van dit systeem voor de professionele fruitteelt. Geconcludeerd kan worden dat mechanische snoei het teeltsysteem als geheel behoorlijk beïnvloed. Verschuivingen treden op ten aanzien van het oogstmoment. Dunnings strategieën dienen te worden aangepast. Naast het voordeel van een eerste snelle snoei door mechanisatie treed ook extra werk in de vorm van nasnoeien met de hand. De inwendig kwaliteit veranderd, bijvoorbeeld op gebied van de BRIX. Als voordeel wordt gezien dat de uniformiteit van de vruchten over de tak en boom beter lijkt en de plukprestatie wordt verhoogd door het eenvoudige type boomvorm dat ontstaat. Mechanische snoei zal per ras beter dienen te worden uitgezocht om te komen tot eenduidige adviezen voor de professionele fruitteler. Tijdens de open dag 2013 is vooral aandacht geschonken aan verschillen tussen diverse appelrassen met name Elstar, Jonagold, Kanzi, Rubens en Wellant. Bij rassen die veel snoeiwerk vragen zoals (Elstar, Rubens, Kanzi) is een kleine toename in het saldo te behalen door het toepassen van mechanische snoei. Die winst is veel lastiger te realiseren bij rassen die weinig snoeiwerk vragen (Jonagold, Wellant). De beste resultaten worden bereikt bij het toepassen van mechanische snoei in de winter en tijdens het roze knopstadium. Indien wordt gekozen voor mechanische snoei in de zomer lijkt het 8ste tot 10de blad een goed moment. Het zomertijdstip heeft als groot nadeel een slechte bladstand na behandeling en een kleinere vruchtmaat. Ook worden in deze periode vruchten beschadigd door de zaagbladen. Mechanische snoei tijdens winter en roze knop stadium hebben deze nadelige gevolgen niet. Producties ontlopen elkaar niet veel. Correctie snoei van 30-35 uur per hectare heeft enorme voordelen op de kwaliteit en pack-out en wordt sterk aanbevolen. Het gaat dan om het verwijderen van de overheersende takken en de hangende zwakke takken. Dit bevordert vernieuwing en vergroot lichtinterceptie in de boom. Omdat door het toepassen van mechanische snoei er iets maatverlies op treed, lijkt het geen geschikte methode voor kleinvruchtige rassen zoals Junami.

Project details

Projectnummer: 
14766.01
Begindatum: 
02-09-2014
Einddatum: 
02-09-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 6.450
Uitvoerder(s): 
PPO Fruit