De Groene Stad Promotie

Beschrijving: 

Stichting iVerde wil de groene bewijslast via het platform De Groene Stad uitdragen en delen met belanghebbende partijen in de maatschappij, door middel van:
• Continuering en het (inter)nationaal marktgericht ontwikkelen van de kennis- /netwerkfunctie van ‘De Groene Stad’ voor de middellange termijn;
• Continuering en vernieuwen fotografie van de beeldbank die iVerde voor de boomkwekerijsector en de nationale en internationale media onderhoudt;
• Het faciliteren van de boomkwekerijsector in “the making of” van de Floriade binnen het thema Growing Green Cities.
Doel en middelen hebben uitsluitend betrekking op alle gewassen behorend tot de sector boomkwekerij en vaste planten.

Groen & Welbevinden project

Project details

Projectnummer: 
15076
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
31-12-2018
Status: 
Lopend
Budget: 
€ 400.000
Uitvoerder(s): 
iVerde