Continuïteit IMVO sectorverslag sierteelt

Beschrijving: 

Verkort IMVO (= Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-verslag voor de sierteeltsector over de jaren 2012 en 2013 met een scherpe focus op objectief meetbare resultaten, om het gegevenshiaat met de toekomstige IMVO sectorverslagen te dichten.

Resultaten: 

Van producenten en handelaren mag verwacht worden dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo ook van de Nederlandse bloemisterijsector. Graag laat de sector zien hoe ondernemers en (branche)organisaties zich inspannen voor een duurzame bedrijfsvoering. Daarom hebben de Koninklijke bloemenveiling FloraHolland, tuinbouwondernemersorganisatie LTO Glaskracht Nederland en de Vereniging voor de Groothandel in de Bloemen en planten VGB het initiatief genomen voor het samenstellen en uitgeven van een maatschappelijk jaarverslag over 2012 en 2013. Dit is een voortzetting van het maatschappelijk jaarverslag uit 2011, gemaakt door het Productschap Tuinbouw. Met het maatschappelijk jaarverslag wordt duidelijk hoe de bloemisterijsector zich inzet voor People, Planet en Profit. Want juist als belangrijke pijler van de Nederlandse economie is de sector er medeverantwoordelijk voor dat ook komende generaties een duurzaam bestaan kunnen hebben.

MVO & Biobased Economy project

Project details

Projectnummer: 
15062
Begindatum: 
13-08-2014
Einddatum: 
31-12-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 30.000
Uitvoerder(s): 
FloraHolland