Algen voor de tuinbouw

Beschrijving: 

Doel van dit project is het ontwerpen van een geschikt teeltsysteem voor glastuinbouwbedrijven.
Het project wordt uitgevoerd in drie werkpakketten:

  • Doorontwikkelen van een integraal model voor algenteeltsystemen (gesloten bioreactoren) gecombineerd met tuinbouwproductie met focus op economische aspecten.
  • Vaststellen van bandbreedtes voor de groeifactoren en omgevingsvariabelen licht en CO2 concentraties, EC, pH en nutriĆ«ntenconcentraties voor een duurzame en economisch rendabele algenteelt in kassen. Daartoe worden experimenten  uitgevoerd naar  het effect van deze groeifactoren op  de totaalproductie van algen in de tijd.
  • Open kennisuitwisseling. Een groep van negen glastuinbouwondernemers komt om de zes weken bij elkaar om de onderzoeksresultaten te bespreken, (praktijk)kennis te delen, en gezamenlijk toekomstperspectieven te schetsen.
Resultaten: 

De productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen uit algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen door klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriƫntenvoorziening optimaal te sturen voor een hoogwaardig eindproduct. Ze hebben ervaring met de productie van voedingsmiddelen en om aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen te voldoen en logistiek en afzet te organiseren. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen en hiermee nieuwe duurzame producten te leveren en bij te dragen aan de biobased economy.

In dit project is experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de invloed van verschillende teeltfactoren op de algenproductie in een nieuwe proeffaciliteit met buisvormige algenreactoren in kassen in Bleiswijk. Daarnaast zijn in dit project economische getallen van investerings- en exploitatiekosten verzameld en is er een economisch rekenmodel ontwikkeld om een realistisch perspectief van algenteelt in kassen in schetsen. Hiermee wordt nieuw strategisch inzicht verkregen wat een geschikt teeltsysteem voor de teelt van hoogwaardige algen in combinatie met tuinbouwproductie op grote schaal in de toekomst is.

MVO & Biobased Economy project

Project details

Projectnummer: 
14779
Begindatum: 
01-03-2013
Einddatum: 
31-03-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 56.000
Uitvoerder(s): 
Overige Uitvoerders