Actualisering functiehandboek Open Teelten

Beschrijving: 

Actualiseren en omzetten van 15 bestaande functies naar ORBA PM format. Het omschrijven van 15 nieuwe functies met informatie over doel van de functie, positie in de organisatie, resultaatgebieden, kernactviteiten, resultaatcriteria en werkgerelateerde bezwaren.

Resultaten: 

Het Functiehandboek Open Teelten is vastgelegd in het CAO akkoord van 1 september 2014.

Project details

Projectnummer: 
14306
Begindatum: 
01-01-2012
Einddatum: 
01-01-2014
Status: 
Afgerond
Budget: 
€ 50.000
Uitvoerder(s): 
LTO Nederland