Persberichten

Persberichten 81 - 90 of 315

Persbericht: Groenten en fruit trekkers voor supermarkt

Groenten en fruit zijn toppers op het boodschappenlijstje van supermarktbezoekers. Circa tweederde van de bezoekers heeft fruit op het lijstje staan, voor groenten is dat zelfs bij bijna 90 procent het geval. Fruit wordt vaak eenmaal per week aangekocht. Bij groenten is de aankoopfrequentie meer variabel, van dagelijks tot eens per week, toont onderzoek van het Productschap Tuinbouw aan.

Voor fruit legt de consument graag een voorraad aan.

Persbericht: Eerste resultaten asterproef op substraat positief

14 juli 2009 zijn de eerste Asters het proefvak in gegaan op De Demokwekerij in Honselersdijk. De proef is een initiatief van de Landelijke Aster Commissie met als doel het verbeteren van de productie en kwaliteit door teelt op substraat. Het project is één van de onderzoeksprojecten op het gebied van water, substraatteelt en automatisering, die in 2009 en 2010 worden gefinancierd uit het Bloemisterij onderzoeksbudget van het Productschap Tuinbouw.

Persbericht: Forse daling areaal contractteelt groenten in Nederland

In Nederland is de oppervlakte met groenten die op contract voor de industrie worden geteeld dit jaar met vijftien procent gekrompen in vergelijking met 2008. Twee oorzaken zijn aan te geven voor deze daling. Ten eerste is dit jaar een deel van de teelt verplaatst naar het buitenland. Ten tweede wordt van sommige groenten dit jaar minder op contract geteeld door de nog ruime voorraden van de industrie. Dat bericht het Productschap Tuinbouw (PT).

Sperziebonen en doperwten zijn de belangrijkste groenten die in Nederland op contract geteeld worden voor industriële verwerking.

Persbericht: Tuinbouw verantwoordt duurzaamheid via MVO-platform

De tuinbouwsector krijgt bij het Productschap Tuinbouw (PT) een platform voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Voornaamste functie van het platform is het verantwoording afleggen aan overheid en maatschappij over de duurzaamheid van de tuinbouw. Het PT-bestuur besloot gisteren tot de oprichting van het platform.

Het PT-bestuur ziet het afleggen van verantwoording als verantwoordelijkheid van alle tuinbouwsectoren samen.

Persbericht: Inzicht in consumentengedrag groenten en fruit

Vanaf vandaag kunnen ondernemers in de groente- en fruitsector direct inzicht krijgen in de aankopen, de bereiding en het eetgedrag van consumenten met groenten en fruit. De zogeheten dashboards van de Groenten en Fruitmonitor van het Productschap Tuinbouw (PT) geven handvatten om op de wensen van eindafnemers in te spelen.

De dashboards maken inzichtelijk waar de Nederlandse consument groenten en fruit koopt, hoe producten worden bereid en wanneer en in combinatie met welke andere voeding ze het liefst worden gegeten.

Persbericht: Groentesector investeert in extra groentenpromotie in Duitsland

Om het vertrouwen bij de Duitse consument in Nederlandse groenten na de EHEC-crisis terug te winnen investeert de groentensector via het Productschap Tuinbouw (PT) in een extra mediacampagne. De sectorcommissie Groenten en Fruit zegde zes ton toe vanuit de reserves van het PT. Teelt en handel betalen hier beiden 50% van.

Met inzet van (extra) advertenties in grote Duitse bladen als Bild wordt beoogd de Duitse consumptie van Nederlandse groenten te normaliseren.

Persbericht: Groen in beeld bij VROM

Den Haag, 28 januari 2010 - Het toepassen van groen in gebouwen is goed voor de gezondheid, heeft een ontstressend effect en werkt geluidsdempend. Om deze positieve eigenschappen van planten te onderstrepen, ontving Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol het boek Plants XL, over het gebruik van groen in gebouwen.

Persbericht: Kerstboomaankoop stijgt licht

Deze maand zullen circa 3,1 miljoen bomen worden verkocht, zowel echte als kunstkerstbomen. Dit zijn er iets meer dan in 2009. Circa 80% van de Nederlandse huishoudens zet dit jaar weer een kerstboom neer, 5% meer dan in 2009. De helft daarvan haalt de ‘oude’ kunstkerstboom van zolder en de andere helft koopt dit jaar een nieuwe boom. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Productschap Tuinbouw onder 530 Nederlanders naar hun koopintentie van kerstbomen.

Als een nieuwe kerstboom gekocht wordt, is circa 74% van plan een echte te kopen.

Persbericht: Vervolg op project ‘Focus op kansen’ in bloembollenhandel

Het project ‘Focus op kansen’ krijgt een vervolg. De situatie in de bloembollensector vereist actie. Daar is volgens de sectorcommissie Bloembollen van het PT breed draagvlak voor bij handelsbedrijven. Het vervolgproject moet resulteren in nieuwe vormen van samenwerking. Sterkere positionering van productcategorieën, afgestemd op de afzetbevordering, is een tweede doel.

Gisteren besloot de sectorcommissie voor 2010 en 2011 in totaal 259.600 euro toe te kennen.

Persbericht: Toegevoegde waarde door digitalisering

“De uitdaging blijft om voldoende toegevoegde waarde te leveren. Dat geldt voor de bijeenkomst van vanmiddag, maar ook voor de tuinbouwsector als geheel”. Zo stelde Herman de Boon, voorzitter van het programmabestuur in zijn openingswoord van de eerste Community Meeting van Tuinbouw Digitaal. De Boon verwees hiermee naar het topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, waarin digitalisering en standaardisatie een stevige plaats heeft.

Pagina's