Persberichten

Persberichten 81 - 90 of 314

Persbericht: Meer groenten voor te schotelen in mengverpakking

Binnenkort krijgen consumenten meer groenten in de supermarkt voorgeschoteld in mengverpakking. Leveranciers van groenten kunnen ook afnemers als restaurants, cateraars en speciaalzaken voorzien van fraaie en praktische productpresentaties. Dit is het gevolg van aanpassing van internationale afspraken over groenteverpakkingen, op verzoek van de Nederlandse groente- en fruitsector.

De groentesector (teelt en handel) krijgt meer mogelijkheden bij het aanbieden van groenten. Het Productschap Tuinbouw verwacht dat de markt dit snel zal oppakken, aangezien het veel voordelen biedt.

Persbericht: Floriadekaarten met korting voor tuinbouwondernemingen

Tuinbouwondernemingen kunnen Floriadekaarten met 20% korting bestellen via de website van het PT. Iedere ondernemer kan maximaal acht kaarten met gereduceerd tarief bestellen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling, die van 5 april t/m 7 oktober bij Venlo wordt gehouden. Via het PT investeert de tuinbouwsector maximaal 6,7 miljoen euro in de Floriade.

Het budget is benut voor collectieve inzendingen van de tuinbouwsectoren. De bollen-, bomen-, groenten- & fruit en hoveniers- & groenvoorzienerssector hebben ieder een eigen paviljoen op het Floriadeterrein.

Persbericht: Productiecijfers champignons fors naar boven bijgesteld

De productie van champignons lag in de jaren 2010 en 2011 fors hoger dan eerdere ramingen aangaven. Vooral voor de champignonproductie voor de versmarkt is dat het geval, waarbij de uitvoer deels niet werd geregistreerd. Dat blijkt uit een aangepaste rekensystematiek, die beter aansluit bij verkoopcijfers van champost.

Persbericht: Kerstbomenaankoop blijft stabiel - Driekwart Nederlandse huishoudens zet een kerstboom

In deze decembermaand zullen rond de 3 miljoen bomen worden verkocht, zowel echte als kunstkerstbomen. Dit zijn er ongeveer evenveel als in 2008. Dit blijkt uit recent representatief onderzoek van Productschap Tuinbouw (PT) onder 1060 Nederlanders naar hun koopintentie van kerstbomen.

Driekwart van de Nederlandse huishoudens zet dit jaar weer een kerstboom neer. Circa 40% daarvan haalt de “oude” kunstkerstboom van zolder en zo’n 35% van hen koopt dit jaar een nieuwe boom. Circa 80% van de nieuwe bomen is een echte kerstboom.

Persbericht: BBH scoort goed met campagne ‘Mooi hè...wat bloemen doen’

De najaarscampagne van Bloemenbureau Holland ‘Mooi hè… wat bloemen doen’ is goed ontvangen bij de Nederlandse consument. De campagne omvatte televisiecommercials en acties via internet, kranten en bij de bloemist. Liefst 38% van de consumenten zag het televisiespotje, waarin gewone mensen vertellen aan wie zij graag een bloemetje willen schenken. Het spotje krijgt van de consument een cijfer 7 en komt leuk en geloofwaardig over. Bij een doelgroep van de campagne, die wordt omschreven als ‘stijlbewuste trendvolgers’, scoort de televisiespot zelfs een 7,6.

Persbericht: PT en HBAG informeren sierteelthandel over heffingsystematiek

Sierteelthandelaren krijgen deze week tekst en uitleg over de heffingsystematiek in de bloemkwekerij. Het Productschap Tuinbouw en het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel stuurden gezamenlijk een brief over de nieuwe systematiek, die op 1 januari in werking treedt.

In de nieuwe systematiek zijn alle telers, importeurs en handelaren heffingplichtig. In 2010 berekenen PT en HbAG de vakheffing voor de handel over alle aankopen van bloemkwekerijproducten in Nederland. Ook aankopen bij andere handelaren en importeurs vallen hieronder.

Persbericht: Glasgroentesector wil fors investeren in marktpositie

De glasgroentesector wil via het Productschap Tuinbouw fors investeren in versterking van haar marktpositie. Een combinatie van maatregelen moet voorkomen dat na het dramatische ‘EHEC-jaar’ glasgroentetelers nog een slecht afzetseizoen tegemoet gaan. Het gaat om verbetering van de afzetstructuur, meer zicht op de Duitse afzetmarkt en een promotiecampagne.

Persbericht: Exportcijfers uien fors hoger na correctie automatiseringsfout

De export van uien ligt dit seizoen op een fors hoger niveau dan tot dusver bekend is gemaakt. Door een automatiseringsfout bij het KCB was een deel van de uitvoer niet meegenomen in de exportregistratie. Dit leidde met name voor uien tot registratie van te lage exporthoeveelheden dit jaar. KCB heeft de fout inmiddels hersteld.

De correctie betreft een hoeveelheid van 51 miljoen kg uien. Door de incomplete registratie leek het of de export in het seizoen 2011/12 t/m week 44 een achterstand had van 34 miljoen kg uien ten opzichte van het seizoen 2010/11.

Persbericht: Bloemetje kleurt paasdagen

Bloemen geven het komend paasweekend kleur. Van de Nederlandse consumenten is 42% van plan om een bloemetje te kopen ter gelegenheid van Pasen. Dat blijkt uit een online onderzoek van het Productschap Tuinbouw, dat afgelopen week is gehouden.

Bij Nederlanders staat het bosje bloemen op de eerste plaats als paascadeau. Het plantenbakje of paasstukje komt met 37% op de tweede plaats.

Persbericht: Legioen treft Oranje tuinbouwproduct in Polen, in Oekraïne niet

Het Oranjelegioen kan in Polen verse groenten van eigen bodem eten en overwinningen van het Nederlandse elftal vieren met bloemen uit eigen land. Voor het gastland van het EK voetbal is Nederland de meest waardevolle leverancier van groenten, fruit, bloemen en planten.

Pagina's