Persberichten

Persberichten 61 - 70 of 315

Boete voor niet registreren gewasbescherming bloembollen

Het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen - dat ook voor de tuinbouwsector is ingericht – heeft een aantal ondernemers beboet die niet voldoen aan de registratieplicht voor gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt. De boetes liepen uiteen van € 700,- tot €4.500.

De registratieplicht van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollensector is in samenwerking met overheid, provincies en waterschappen vastgesteld.

Persbericht: Bloembollenhandel wil gezamenlijke activiteiten op vrijwillige basis privaat financieren

De PT-heffingsverordening voor de bloembollenhandel loopt af per 1 juni as. Het bestuur van Anthos heeft zijn leden geconsulteerd over de vraag of daarvoor een nieuwe verordening in de plaats moet komen. Uit deze ledenconsultatie bleek dat het handelsbedrijfsleven in de bloembollensector een aantal activiteiten collectief wil blijven organiseren en daarin ook gezamenlijk geld wil investeren.

Persbericht: Groente- en fruitsector start actief risicomanagement op

De groente- en fruitsector gaat actiever aan de slag met het signaleren en neutraliseren van risico’s die de afzet kunnen verstoren. Intentie is crises te voorkomen en schade te beperken bij crises als de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk en de EHEC-epidemie in Noord-Duitsland.

Persbericht: Nieuwe systematiek voor PT-heffing bloembollenteelt

De bloembollensector krijgt te maken met een nieuwe systematiek voor de heffing van het Productschap Tuinbouw (PT). De PT-sectorcommissie Bloembollen stemde in zijn vergadering van 10 mei in met een voorstel voor een areaalheffing voor de teelt, dat zal ingaan per 1 juni 2011. Anthos heeft aan het PT gemeld dat zij voor de handel/export een voorstel ontwikkelt voor een private heffing en niet meer opteert voor een heffing via het PT.

Het gevolg is dat transacties van plantgoed en leverbaar na 31 mei 2011 niet meer belast zijn met vakheffing.

Persbericht: Storten groenten gaat door ondanks herstel afzetmarkt

De afzetmarkt voor groenten als komkommer, tomaat, paprika en sla laat herstel zien. Toch worden er nog op grote schaal groenten vernietigd. Het betreft met name groenten die de afgelopen periode op voorraad kwamen te staan, door gebrek aan geschikte afzetmarkten voor consumptie. Nu die afzetmarkt weer aantrekt, gaan vers geoogste producten voor consumptiedoeleinden weg. Het marktherstel is vooral op de EU-markt zichtbaar.

Persbericht: ‘Stem R&D-agenda’s meer af voor beter risicomanagement’

Voorzitter Agnes van Ardenne bij symposium Seed Valley, BDO en Rabobank
De sector uitgangsmateriaal en de rest van de tuinbouwketen moeten hun R&D-agenda’s structureel beter afstemmen. Daarvoor pleitte Agnes van Ardenne, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT) gisteren in Zwaagdijk. Het PT kan hierbij volgens haar een coördinerende rol spelen. Een sectorbrede aanpak zou nieuwe voedselveiligheidscrises kunnen voorkomen of schade bij onverhoopte nieuwe crises kunnen beperken.

Van Ardenne wees op de noodzaak van risicomanagement.

Persbericht: Importproduct houdt waarde tuinbouwexport stabiel

De exportwaarde van tuinbouwproducten bleef in 2011 met 16,2 miljard euro op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De importwaarde steeg naar 9,1 miljard euro, een stijging met een half miljard euro. De binnenlandse productie daalde met eenzelfde bedrag, om uit te komen op 8,6 miljard euro, blijkt uit ramingen van het Productschap Tuinbouw (PT). Minder vraag, groot aanbod en daardoor lage prijzen zorgden over de hele linie volgens het PT voor een teleurstellend jaar.

De lagere productiewaarde is vooral te wijten aan de productieafname van glasgroenten.

Persbericht: Ruim 3,5 ton voor tien projecten bomensector

De bomensector besteedt in de periode 2011 t/m 2014 collectief ruim 227.000 euro aan zes technische onderzoeken. Dit besloot de sectorcommissie Bomen en vaste planten van het Productschap Tuinbouw eerder deze week. De commissie besloot nog eens 130.000 euro te investeren in vier andere projecten.

De sectorcommissie honoreerde zes budgetaanvragen voor technisch onderzoek na positief advies van de Commissie Onderzoek Boomkwekerijsector. Een project streeft naar behoud van de leidende positie van ons land op het gebied van naamgeving (budget 2011-2014: 59.500 euro).

Persbericht: Glastuinbouwsector zet in op schoon oppervlaktewater

Vandaag start de glastuinbouw twee grote projecten voor schoner oppervlaktewater. Deze initiatieven voor substraatteelt en grondgebonden teelt zullen de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terugdringen. Dit helpt de sector te voldoen aan eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Een uniek consortium van bedrijfsleven, waterschappen en onderzoek voert de projecten uit. De investering bedraagt ruim vijf miljoen euro. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat trekt bijna 4 miljoen subsidie uit in de KRW-subsidieregeling.

Persbericht: Vooronderzoek drijvende kas (Floating Roses) van start

Gisteren is het startschot gegeven voor vooronderzoek naar de haalbaarheid van een drijvende bloemenkas onder de naam Floating Roses. Met een drijvende kas slaat de tuinbouwsector twee vliegen in één klap: het is een innovatieve oplossing voor ruimteschaarste en een goede uitbreiding van waterbergingscapaciteit. Productschap Tuinbouw-voorzitter T. Joustra gaf samen met F.

Pagina's