Persberichten

Persberichten 51 - 60 of 314

Persbericht: Hygiëne topprioriteit Nederlandse groentesector

Voor Nederlandse telers van en handelaren in groenten en supermarkten is hygiëne topprioriteit. Preventieve maatregelen, om onder meer bacteriebesmettingen te voorkomen, zijn standaard onderdeel van de bedrijfsvoering. Deze werkwijze is met certificatie van bedrijven geborgd. De sector gaat als extra maatregel bemonsteren op E-coli-besmetting. Dit in reactie op de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland.

Het bemonsteren gebeurt in afstemming met de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) en richt zich op saladegroenten als komkommer, tomaat en sla.

Persbericht: Heffingsaangifte bloembollenteelt 2010 verzonden

De komende dagen ontvangen alle bloembollentelers een aangifteverzoek voor de PT heffing 2010. Aangifte is nodig, omdat de heffingsgrondslag in de bloembollenteelt gebaseerd is op omzet.

Bloembollentelers kunnen digitaal aangifte doen. Dit is sneller, makkelijker en bespaart ondernemers en het PT administratieve werkzaamheden. Digitale aangifte geeft meteen ook zicht op de hoogte van heffing. Binnen enkele weken nadat de aangifte bij het PT binnen is, zal de heffingsnota worden verstuurd.

Dit is het laatste jaar dat bloembollentelers aangifte moeten doen.

Persbericht: Bijna 3,5 miljoen euro uit bloemensector voor 49 projecten

De bloemensector steekt via het Productschap Tuinbouw (PT) bijna 3,5 miljoen euro in 49 projecten. In totaal is een investeringsbedrag van ruim zes miljoen euro gemoeid met de projecten, die vallen binnen de nieuwe kernthema’s van het PT.

Bij de toekenning van budgetten, hield de sectorcommissie Bloemen van het PT eerdere deze week rekening met het kleinere takenpakket van het schap.

Persbericht: Compensatie schade Moerdijkbrand uitgekeerd

Telers krijgen een dezer dagen de compensatie voor de schade als gevolg van de brand bij Chemie-Pack, begin dit jaar. De aanvragen van de 32 telers die schadecompensatie claimden, zijn volledig gehonoreerd. Met de compensatie is in totaal ruim 700.000 euro gemoeid.

Het geld is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Het Productschap Tuinbouw (PT) liet namens staatssecretaris Bleker van EL&I de betrokken telers per brief weten dat hun aanvraag voor de Regeling tegemoetkoming groentetelers Moerdijk is goedgekeurd.

Persbericht: Persbericht naar Duitse media over EHEC bacterie

Gisteren werd bekend dat Nederland niet betrokken is bij het EHEC drama in Duitsland. In Duitsland is de situatie voor veel patienten nog steeds zeer zorgwekkend. De aandacht van de Duitse burger ligt bij de 276 mensen die ernstig ziek zijn en de inmiddels 7 doden. Gezien de ernst van de situatie op dit moment is gekozen voor gepaste communicatie om aan te geven dat Nederlandse komkommers veilig gegeten kunnen worden.

Persbericht: Bloemenpromotie per 2013 niet meer uit heffingsgeld PT

Er komt een einde aan de financiering van productpromotie en - marktonderzoek voor de bloemisterij uit heffingen van het Productschap Tuinbouw (PT). Vanaf 2013 betalen telers en handelaren hier op private wijze voor, waarmee de PT-heffing fors zal dalen. De sectorcommissie Bloemen van het PT gaf gisteren het advies aan het PT-bestuur om in te stemmen met deze overdracht.

Het advies van de sectorcommissie komt op 14 november aan de orde bij de vergadering van het PT-bestuur. FloraHolland en de VGB nemen een besluit in hun algemene vergaderingen van december.

Persbericht: Budget van 2,3 miljoen voor 41 projecten groenten en fruit

De groenten- en fruitsector stelt via het Productschap Tuinbouw bijna 2,3 miljoen euro beschikbaar voor 41 projecten. Een groot deel van het geïnvesteerde bedrag, 1,8 miljoen euro, is voor 34 technische onderzoeken. De andere projecten zijn onder meer gericht op promotie van venkel en radijs, de Greenportatlas en ketengarantiestelsel Fairproduce.

Fairproduce geeft bedrijven de gelegenheid om zich te onderscheiden, omdat ze gegarandeerd een sociaal personeelsbeleid voeren. Het keurmerk bevat bovenwettelijke eisen en krijgt een onafhankelijke controle.

Persbericht: Brussel akkoord GMO-steun eerste stap

De Europese overheid is vandaag akkoord gegaan met een aanpassing van de Nationale Strategie GMO voor Nederland. Hierdoor komt Europees geld beschikbaar voor telers die getroffen zijn door de EHEC-crisis in Duitsland. Volgens het Productschap Tuinbouw (PT) is het positief dat er groen licht is voor deze eerste stap in ondersteuning van gedupeerde bedrijven.

De vraaguitval van Duitse consumenten zorgt voor het instorten van de export.

Persbericht: Consumptieadvies kiemgroenten doet recht aan veilig product

De Nederlandse kiemgroentekwekers zijn blij met het aangepaste consumptieadvies voor kiemgroenten van minister Schippers van VWS. Op advies van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) ontraadt ze alleen nog het eten van rauwe fenegriekkiemen. Net als andere kiemgroenten, mogen volgens Schippers rucola- en mosterkiemen ook weer rauw worden gegeten, zo liet ze vrijdagavond laat via de media weten.

Persbericht: Testresultaten bevestigen vertrouwen in veilige groenten

Alle testresultaten tonen aan dat groenten in Nederland vrij zijn van de gevreesde EHEC-bacterie. De groenten zijn veilig. Volgens het Productschap Tuinbouw bevestigen de resultaten het vertrouwen in het Nederlandse kwaliteitssysteem. De groentesector gaat ervan uit dat de resultaten bijdragen aan behoud van vertrouwen bij Nederlandse consumenten en buitenlandse afnemers.

Het drama in Duitsland met de uitbraak van de EHEC-bacterie zorgt voor het instorten van de afzet naar onze oosterburen.

Pagina's