Persberichten

Persberichten 51 - 60 of 315

Persbericht: Importproduct houdt waarde tuinbouwexport stabiel

De exportwaarde van tuinbouwproducten bleef in 2011 met 16,2 miljard euro op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De importwaarde steeg naar 9,1 miljard euro, een stijging met een half miljard euro. De binnenlandse productie daalde met eenzelfde bedrag, om uit te komen op 8,6 miljard euro, blijkt uit ramingen van het Productschap Tuinbouw (PT). Minder vraag, groot aanbod en daardoor lage prijzen zorgden over de hele linie volgens het PT voor een teleurstellend jaar.

De lagere productiewaarde is vooral te wijten aan de productieafname van glasgroenten.

Persbericht: Ruim 3,5 ton voor tien projecten bomensector

De bomensector besteedt in de periode 2011 t/m 2014 collectief ruim 227.000 euro aan zes technische onderzoeken. Dit besloot de sectorcommissie Bomen en vaste planten van het Productschap Tuinbouw eerder deze week. De commissie besloot nog eens 130.000 euro te investeren in vier andere projecten.

De sectorcommissie honoreerde zes budgetaanvragen voor technisch onderzoek na positief advies van de Commissie Onderzoek Boomkwekerijsector. Een project streeft naar behoud van de leidende positie van ons land op het gebied van naamgeving (budget 2011-2014: 59.500 euro).

Persbericht: Fraai voorjaar houdt tuinomzet op peil

Het fraaie voorjaarsweer zorgde ervoor dat het tuinseizoen dit jaar vroeg piekte. Tot eind april kochten de Nederlanders meer aan tuinartikelen dan in vorige jaren. Daarna verliep de afzet ronduit stroef in de eerste helft van dit jaar. Dit blijkt uit continu marktonderzoek onder 10.000 mensen.

De onzekere economische tijden weerhouden vooralsnog de Nederlanders niet om in de tuin te investeren. De eerste zes maanden van 2011 lag de omzet in tuinartikelen met 2,3 miljard euro 3% hoger dan in 2010.

Persbericht: Soufiane Touzani trapt derde jaar Schoolfruitprogramma af

Voetbalvirtuoos Soufiane Touzani trapt op 29 november het derde jaar af van het EU-schoolfruitprogramma. Ruim 2.000 scholen kunnen hun leerlingen via het programma gratis groenten en fruit aanbieden. Deze actie zet kinderen aan om meer van de gezonde producten te eten, blijkt uit de evaluatie van afgelopen schooljaar.

Het EU-Schoolfruitprogramma stimuleerde in schooljaar 2010 – 2011 bijna alle deelnemende kinderen (94%) om thuis meer groenten en fruit te eten.

Persbericht: Vergoeding voor 32 telers rond brand Moerdijk

De 32 telers van vollegrondsgroenten die na de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 5 januari 2011 hun groenten niet in de handel brachten, krijgen naar verwachting allemaal een vergoeding. Ze hebben bij het Productschap Tuinbouw (PT) een vergoeding aangevraagd voor de inkomstenderving omdat de groenten niet meer verkocht kon worden. Het PT verwacht dat de telers totaal ongeveer 750.000 euro vergoed krijgen.

Persbericht: PT stuurt aangifte groenten en fruit 2010 uit

Vandaag stuurt het PT de heffingsaangifte groenten en fruit 2010 uit. Dit aangifteverzoek gaat naar handelaren en fabrikanten in groenten en fruit en telers van uitgangsmateriaal, champignons en overige paddenstoelen. De heffing voor deze ondernemingen heeft de omzet als grondslag. Voor andere teelten geldt het areaal als grondslag. Bij een areaalheffing is het doen van aangifte niet noodzakelijk.

Dit aangifteverzoek komt kort na de nota groenten en fruit die het PT begin oktober naar alle ondernemers in de groenten en fruitsector verzond.

Persbericht: Hygiëne topprioriteit Nederlandse groentesector

Voor Nederlandse telers van en handelaren in groenten en supermarkten is hygiëne topprioriteit. Preventieve maatregelen, om onder meer bacteriebesmettingen te voorkomen, zijn standaard onderdeel van de bedrijfsvoering. Deze werkwijze is met certificatie van bedrijven geborgd. De sector gaat als extra maatregel bemonsteren op E-coli-besmetting. Dit in reactie op de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland.

Het bemonsteren gebeurt in afstemming met de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (nVWA) en richt zich op saladegroenten als komkommer, tomaat en sla.

Persbericht: Heffingsaangifte bloembollenteelt 2010 verzonden

De komende dagen ontvangen alle bloembollentelers een aangifteverzoek voor de PT heffing 2010. Aangifte is nodig, omdat de heffingsgrondslag in de bloembollenteelt gebaseerd is op omzet.

Bloembollentelers kunnen digitaal aangifte doen. Dit is sneller, makkelijker en bespaart ondernemers en het PT administratieve werkzaamheden. Digitale aangifte geeft meteen ook zicht op de hoogte van heffing. Binnen enkele weken nadat de aangifte bij het PT binnen is, zal de heffingsnota worden verstuurd.

Dit is het laatste jaar dat bloembollentelers aangifte moeten doen.

Persbericht: Bijna 3,5 miljoen euro uit bloemensector voor 49 projecten

De bloemensector steekt via het Productschap Tuinbouw (PT) bijna 3,5 miljoen euro in 49 projecten. In totaal is een investeringsbedrag van ruim zes miljoen euro gemoeid met de projecten, die vallen binnen de nieuwe kernthema’s van het PT.

Bij de toekenning van budgetten, hield de sectorcommissie Bloemen van het PT eerdere deze week rekening met het kleinere takenpakket van het schap.

Persbericht: Compensatie schade Moerdijkbrand uitgekeerd

Telers krijgen een dezer dagen de compensatie voor de schade als gevolg van de brand bij Chemie-Pack, begin dit jaar. De aanvragen van de 32 telers die schadecompensatie claimden, zijn volledig gehonoreerd. Met de compensatie is in totaal ruim 700.000 euro gemoeid.

Het geld is afkomstig van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Het Productschap Tuinbouw (PT) liet namens staatssecretaris Bleker van EL&I de betrokken telers per brief weten dat hun aanvraag voor de Regeling tegemoetkoming groentetelers Moerdijk is goedgekeurd.

Pagina's