Persberichten

Persberichten 41 - 50 of 314

Persbericht: Bloemensector kent 4,8 miljoen euro toe aan 29 projecten

De bloemen- en plantensector kent bijna 4,8 miljoen euro toe aan 29 projecten. Het gaat om markt- en technisch onderzoek, arbeidsmarktcommunicatie en milieuprojecten. De sectorcommissie Bloemkwekerijproducten van het Productschap Tuinbouw (PT) besloot deze week tot deze collectieve investering. De commissie beperkte zich daarbij tot de jaren 2011 en 2012, rekening houdend met een waarschijnlijke krimp van het takenpakket van het PT bij de modernisering van het schap.

Naar marktonderzoek gaat in 2012 1,8 miljoen euro.

Persbericht: Regeling tegemoetkoming telers Moerdijk opengesteld

Tussen 24 februari en 31 maart 2011 kunnen vollegrondsgroentetelers die gedurende enkele weken na de brand in Moerdijk hun vollegrondsgroenten niet op de markt hebben gebracht, een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming. Om de tegemoetkoming te krijgen, dient de teler een taxatierapport aan te leveren waarin de inkomstenderving wordt onderbouwd en de vordering op Chemie-Pack wordt overdragen aan de overheid.

Donderdag 24 februari treedt de Regeling tegemoetkoming groentetelers Moerdijk in werking.

Persbericht: Importstop Rusland volstrekt onnodig

De importstop naar Rusland is volstrekt onnodig. Uit alle testen blijkt dat producten uit Nederland schoon zijn en dus veilig te eten. De exportwaarde van het Nederlandse groenten naar Rusland is 150 miljoen euro per jaar. Bij verse groenten is Rusland na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de derde afzetmarkt.

Door de importstop worden de afzetmogelijkheden van groenten verder beperkt, wat de toch al dramatische situatie voor de Nederlandse groentesector verder verergert.

Persbericht: PT verstuurt heffingaangifte bloemkwekerij 2010

De komende dagen vallen de eerste verzoeken om heffingsaangifte te doen bij telers en importeurs van bloemkwekerijproducten op de mat. Volgende week ontvangen ook handelaren een aangifteverzoek.

In de nieuwe heffingsverordening, die op 1 januari 2010 in werking trad, krijgen zowel telers als importeurs en handelaren een aangifteverzoek. In de vorige heffingssystematiek was sprake van doorberekening van de heffing door telers aan handelaren. Omdat dit niet transparant was, en de rechtsbescherming van handelaren niet voldoende gewaarborgd werd, is dit aangepast.

Persbericht: LTO en PT: Afzetcrisis groenten neemt dramatische vormen aan

“De Russische importstop voor verse groenten uit Europa is een nieuwe domper voor de hele glasgroentensector. Rusland is na Duitsland en Engeland onze belangrijkste afzetmarkt.”, zegt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland. Hij doet een dringend beroep op het kabinet om handelsbeperkingen elders weg te krijgen en ook werk te maken van herstel van het consumentenvertrouwen.

Persbericht: EL&I: Bleker: garantstelling voor tuinders

Staatssecretaris Bleker (Landbouw) werkt aan een garantstellingsregeling voor tuinders die door de EHEC-bacterie in geldnood komen. De regeling houdt in dat tuinders voorlopig geen aflossing hoeven te betalen op bankleningen. De overheid staat dan garant bij de bank. Ook de handel kan gebruik maken van deze regeling.

Bleker maakt zich grote zorgen over het Russische importverbod op alle groenten uit Europa. Het verbod is volgens hem alleen gestoeld op onduidelijkheden.

Persbericht: Voorschot PT-heffing bij veilingen 30% lager

Ondernemers in de bloemen- en plantensector zien een sterk verlaagd voorschot voor de heffing van het Productschap Tuinbouw (PT) op de veilingnota per 1 januari a.s. De bloemenveilingen berekenen dan de aangekondigde heffingsverlaging bij het PT met gemiddeld 30% door bij aanvoerders en kopers.

Het tarief voor de aanbodsheffing (teelt en importeurs) komt uit op 0,322% (was 0,46%). Inclusief de veilingkorting wordt het tarief voor het voorschot op de aanbodsheffing 0,306% (was 0,437%). Het tarief voor de handelsheffing komt uit op 0,196% (was 0,28%).

Persbericht: LTO: Eerst zekerheid over taugé als bron

Het lijkt er op dat de Duitse autoriteiten dichtbij de bron zijn van de agressieve EHEC-bacterie, die in Duitsland inmiddels aan 22 mensen het leven heeft gekost. Taugé zou de oorzaak kunnen zijn van de epidemie. ‘Als dat inderdaad klopt, willen we dat snel formeel bevestigd krijgen.

Persbericht: Intrekken ban saladegroenten Duitsland heuglijk nieuws

De groentesector is erg verheugd over het nieuws uit Duitsland dat daar het advies om geen saladegroenten te eten is ingetrokken. Volgens de sector geeft dit een helder signaal af dat er niets mis is met deze producten. Het bevestigt wat Nederlandse telers en handelaren al wisten en vormt de basis voor herstel van vertrouwen bij consumenten.

De sector vertrouwt erop dat de vraag bij en daarmee de afzet naar de oosterburen weer op gang komt. Ook spreekt de sector de hoop uit dat restricties van andere landen snel van tafel zijn.

Boete voor niet registreren gewasbescherming bloembollen

Het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen - dat ook voor de tuinbouwsector is ingericht – heeft een aantal ondernemers beboet die niet voldoen aan de registratieplicht voor gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt. De boetes liepen uiteen van € 700,- tot €4.500.

De registratieplicht van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollensector is in samenwerking met overheid, provincies en waterschappen vastgesteld.

Pagina's