Persberichten

Persberichten 31 - 40 of 314

Persbericht: Productie doperwten daalt fors

De productie van doperwten nam in ons land in drie jaar tijd met ruim een vijfde af. In 2011 resteerde een productie van 26 miljoen kilo, tegen 33 miljoen kilo in 2008. Vrijwel alle erwten zijn bestemd voor industriële verwerking.

Persbericht: Banaan gewilde snack

De banaan is een gewilde snack. Het strijdt met de appel om de ‘titel’ meest gegeten fruitsoort. Dagelijks eet één op de vijf Nederlandse consumenten een banaan. Bij Duitse consumenten is dit eveneens 20% en is de banaan dus even populair. De meeste bananen worden als tussendoortje gegeten, zo blijkt uit de Groente- en Fruitmonitor van het Productschap Tuinbouw (PT).

 

In Nederland eet 60% de banaan als tussendoortje.

Persbericht: Spitskool even vaak gekookt als gewokt op menu

Consumenten eten spitskool het liefst gekookt of gewokt. Een derde kiest voor koken en eenzelfde aantal  verkiest bereiding in de wokpan. Ruim een tiende gebruikt spitskool rauw in salade. Andere bereidingswijzen zijn veel minder populair bij de consument, zo toont de Groente- en Fruitmonitor van het Productschap Tuinbouw (PT) aan. De monitor vraagt dagelijks 40 tot 50 Nederlandse consumenten naar hun eetgedrag van de dag ervoor. 

Een kwart van de consumenten koopt spitskool voorgesneden. Bijna 70% koopt een hele kool, om deze daarna zelf te snijden en te wassen.

Persbericht: LTO en PT: Afzetcrisis groenten neemt dramatische vormen aan

“De Russische importstop voor verse groenten uit Europa is een nieuwe domper voor de hele glasgroentensector. Rusland is na Duitsland en Engeland onze belangrijkste afzetmarkt.”, zegt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland. Hij doet een dringend beroep op het kabinet om handelsbeperkingen elders weg te krijgen en ook werk te maken van herstel van het consumentenvertrouwen.

Persbericht: EL&I: Bleker: garantstelling voor tuinders

Staatssecretaris Bleker (Landbouw) werkt aan een garantstellingsregeling voor tuinders die door de EHEC-bacterie in geldnood komen. De regeling houdt in dat tuinders voorlopig geen aflossing hoeven te betalen op bankleningen. De overheid staat dan garant bij de bank. Ook de handel kan gebruik maken van deze regeling.

Bleker maakt zich grote zorgen over het Russische importverbod op alle groenten uit Europa. Het verbod is volgens hem alleen gestoeld op onduidelijkheden.

Persbericht: Voorschot PT-heffing bij veilingen 30% lager

Ondernemers in de bloemen- en plantensector zien een sterk verlaagd voorschot voor de heffing van het Productschap Tuinbouw (PT) op de veilingnota per 1 januari a.s. De bloemenveilingen berekenen dan de aangekondigde heffingsverlaging bij het PT met gemiddeld 30% door bij aanvoerders en kopers.

Het tarief voor de aanbodsheffing (teelt en importeurs) komt uit op 0,322% (was 0,46%). Inclusief de veilingkorting wordt het tarief voor het voorschot op de aanbodsheffing 0,306% (was 0,437%). Het tarief voor de handelsheffing komt uit op 0,196% (was 0,28%).

Persbericht: LTO: Eerst zekerheid over taugé als bron

Het lijkt er op dat de Duitse autoriteiten dichtbij de bron zijn van de agressieve EHEC-bacterie, die in Duitsland inmiddels aan 22 mensen het leven heeft gekost. Taugé zou de oorzaak kunnen zijn van de epidemie. ‘Als dat inderdaad klopt, willen we dat snel formeel bevestigd krijgen.

Persbericht: Intrekken ban saladegroenten Duitsland heuglijk nieuws

De groentesector is erg verheugd over het nieuws uit Duitsland dat daar het advies om geen saladegroenten te eten is ingetrokken. Volgens de sector geeft dit een helder signaal af dat er niets mis is met deze producten. Het bevestigt wat Nederlandse telers en handelaren al wisten en vormt de basis voor herstel van vertrouwen bij consumenten.

De sector vertrouwt erop dat de vraag bij en daarmee de afzet naar de oosterburen weer op gang komt. Ook spreekt de sector de hoop uit dat restricties van andere landen snel van tafel zijn.

Boete voor niet registreren gewasbescherming bloembollen

Het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen - dat ook voor de tuinbouwsector is ingericht – heeft een aantal ondernemers beboet die niet voldoen aan de registratieplicht voor gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollenteelt. De boetes liepen uiteen van € 700,- tot €4.500.

De registratieplicht van gewasbeschermingsmiddelen in de bloembollensector is in samenwerking met overheid, provincies en waterschappen vastgesteld.

Persbericht: Bloembollenhandel wil gezamenlijke activiteiten op vrijwillige basis privaat financieren

De PT-heffingsverordening voor de bloembollenhandel loopt af per 1 juni as. Het bestuur van Anthos heeft zijn leden geconsulteerd over de vraag of daarvoor een nieuwe verordening in de plaats moet komen. Uit deze ledenconsultatie bleek dat het handelsbedrijfsleven in de bloembollensector een aantal activiteiten collectief wil blijven organiseren en daarin ook gezamenlijk geld wil investeren.

Pagina's