Werkgelegenheid tuinbouw stabiel op ruim 404.000 personen

23-09-2013

In 2012 werkten ruim 404.000 personen in de tuinbouw. Dit is vergeleken met 2011 een stabilisatie, na jaren van groei van de werkgelegenheid. Omgerekend naar voltijds banen ging het in 2012 om circa 230.000 fte’s. Over de hele tuinbouw gerekend was de omvang van de ‘vaste kern’ (gezins- en vaste krachten) vrijwel gelijk aan dat van de ‘flexibele schil’ (tijdelijke krachten en uitzendkrachten). Dit blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek dat het Productschap Tuinbouw (PT) voor het laatst uitvoerde.

De ontwikkeling in de verhouding ‘vast-flexibel’ wijkt bij de teelt sterk af van die bij de handel en dienstverlening. Bij de teelt neemt sinds het jaar 2000 de werkgelegenheid in de vaste kern gestaag af met gemiddeld 3% per jaar. Ten opzichte van 2011 was er sprake van een scherpe daling met 7%. De flexibele arbeid in de primaire sectoren groeit sinds 2000 met gemiddeld ruim 9% per jaar nog altijd stevig. In de handel en dienstverlening is de omvang van de werkgelegenheid binnen de vaste kern redelijk constant en groeit die in de flexibele schil nog altijd licht, met 3% gemiddeld sinds 2000.

In 2012 nam het aantal bedrijven in de tuinbouw ten opzichte van 2011 met 1,3% af tot 29.800. Het tempo van afname ligt daarmee in lijn met de 1,6% per jaar gemiddeld vanaf 2000. Van sterke invloed op de cijfers is het aantal - vaak éénmans - hoveniersbedrijven, dat sinds 2000 gemiddeld met 7,5% per jaar toenam. Hoveniersbedrijven niet meegerekend nam in 2012 het aantal tuinbouwbedrijven vergeleken met 2011 af met 3,8%, bij een gemiddelde jaarlijkse afname van 2,6% sinds 2000. Bij de teelt blijft de daling van het aantal bedrijven het sterkst: vergeleken met 2011 met 4,7%, bij een gemiddelde afname van 3,2% per jaar sinds 2000.

Voor het arbeidsmarktonderzoek putte het PT uit de bronnen CBS, LISA, Colland, HBD, HBAG. Het is voor het laatst dat het PT de jaarlijkse kwantitatieve update over de aantallen bedrijven in de tuinbouw, de werkgelegenheid en de verhouding vaste en flexibele arbeid verzorgt. Eind 2012 verscheen al de laatste Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw van het PT. Deze monitor gaf naast de werkgelegenheidscijfers ook tweejaarlijks kwalitatief inzicht in ontwikkelingen met betekenis voor de arbeidsmarkt in de tuinbouw zoals in- en uitstroom, scholing en beroepsonderwijs, imago en werving en de inzet van personeelsinstrumenten. Solide en actuele arbeidsmarktgegevens over de tuinbouw- en groensector blijven onmisbaar voor bedrijven en brancheorganisaties binnen en buiten de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, voor werknemersorganisaties, voor Greenports en overheden en voor het beroepsonderwijs. Daarom hebben de sociale fondsen in de tuinbouw aangegeven, belang te stellen in voortzetting van de arbeidsmarktmonitoring.

De bijgewerkte cijfers over de arbeidsmarkt in de tuinbouw kunt u vinden onder Tuinbouwcijfers op onze website.