Weer nieuwe projectresultaten op PT-website

03-03-2015

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend onderzoeks- en campagneverslagen geplaatst. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 11 februari 2015 werden de resultaten van de volgende 10 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van ruim 0,7 miljoen euro: