Wageningen UR organiseert kennismiddag 'Algenteelt in de glastuinbouw'

20-11-2013

Wageningen UR Glastuinbouw organiseert op donderdag 12 december in Bleiswijk een kennismiddag over algenteelt in de glastuinbouw. Tijdens de middag komen onder andere de resultaten aan bod uit het onderzoek naar algenteelt in de glastuinbouw dat Wageningen UR Glastuinbouw de afgelopen drie jaar heeft uitgevoerd, samen met telers, toeleveranciers en met financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, het Productschap Tuinbouw en diverse bedrijven.

De voedingsmiddelen- en kleurstoffen industrie is op zoek naar kansen voor nieuwe duurzaam geproduceerde grondstoffen. Algen zijn een belangrijke mogelijke bron voor deze grondstoffen. De teelt van algen voor productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers.

In de Nederlandse glastuinbouw heeft een unieke positie door de uitgebreide ervaring in het sturen van teeltcondities, bijvoorbeeld door klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriënten voorziening, en zo hoogwaardige producten te leveren. Daarnaast heeft de sector uitgebreide ervaring met de productie van voedingsmiddelen, het organiseren van logistiek en afzet en het voldoen aan kwaliteitseisen. Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen en hiermee nieuwe duurzame producten te leveren en voor de biobased economy.

Algen met hoge gehaltes aan hoogwaardige producten, zoals kleurstoffen, voedingssupplementen en farmaceutische stoffen, zijn een potentiële bron van inkomsten voor de Nederlandse glastuinbouw. De teelt van kwalitatief hoogwaardige algen is namelijk een topsport, het is kennis- en kapitaalintensief.

Uit de eerste jaren onderzoek blijkt dat algen in een kas duurzaam en economisch rendabel geproduceerd kunnen worden. Ten opzichte van een buitenteelt heeft algenteelt in een kas een groot energievoordeel, omdat deze gratis zonlicht en daarmee energie vangt voor de algenproductie. Over het algemeen is er volop CO2 beschikbaar, als afvalproduct van industriële productielocaties of van de energieproductie op eigen tuinbouwbedrijf. In de glastuinbouw wordt al veel gewerkt met het recyclen van water en nutriënten en de techniek en kennis van regeling en sturing van voeding is voorhanden. Nederland heeft een gematigd klimaat en is daarmee een goede locatie voor de productie van algen in kassen.

Op de kennismiddag zal een realistisch toekomstbeeld voor "Algen in de glastuinbouw" worden getoond. Wat is er mogelijk? Wat is er niet mogelijk? Hoe kan de teelt van algen op het eigen tuinbouwbedrijf worden ingepast? Kan ik nu al algen produceren? Wat zijn de toekomstige uitdagingen voor de tuinbouwsector met betrekking tot algen?

Aan de kennismiddag 'Algenteelt in de glastuinbouw' kan een beperkt aantal personen deelnemen. Opgave voor gratis deelname aan de kennismiddag kan tot en met 5 december 2013 via een mail aan jose.frederiks@wur.nl

Het onderzoek naar algenteelt in de Nederlandse glastuinbouw is mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Economische Zaken, Productschap Tuinbouw, Rabobank Westland, Rabobank Aalsmeer, Samenwerken aan Vaardigheden, OCAP CO2 VOF, LGem BV, Lans BV, Olij Rozen BV, AlgaSpring BV, Zuppi BV, George Fischer Ltd., Kwekerij Bosplant VOF, Kwekerij Bunnik Plants BV, Kwekerij New Plant BV, Kwekerij Kap en Kwekerij Kieviet