Voortzetting schoolfruitregeling 2014/2015

25-03-2014

Logo RVO

Nederland gaat in schooljaar 2014/2015 door met de deelname aan de EU-schoolfruitregeling. De EU-schoolfruitregeling heeft tot doel om de consumptie van groenten en fruit bij schoolkinderen te stimuleren en hen gezonde eetgewoonten aan te leren en de afzet van groenten en fruit te bevorderen.
In de nieuwe Gemeenschappelijke Marktordening die per 1 januari 2014 is ingegaan, wordt de schoolfruitregeling gecontinueerd. Het totale jaarlijkse EU-budget voor de schoolfruitregeling is verhoogd van € 90 miljoen naar € 150 miljoen. Het indicatieve budget voor Nederland bedraagt voor schooljaar 2014/2015 ca. € 5,4 miljoen en het EU-cofinancieringpercentage is opgehoogd van 50% naar 75%. Het totaal budget voor schoolfruit komt hiermee op ca. € 7,2 miljoen per jaar voor Nederland. De begeleidende educatieve maatregelen moeten daarbij direct gelinkt zijn aan de doelstellingen van het Europese Schoolfruitprogramma. Het hogere budget maakt het mogelijk om meer scholen te laten deelnemen aan de regeling.

De uitvoering van de regeling vindt sinds 1 januari 2014 plaats door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Voorheen lag dat bij het Productschap Tuinbouw. De uitvoering van de regeling zal voor volgend schooljaar worden aangepast aan de nieuwe EU-regelgeving. De inschrijving voor de scholen zal in het najaar plaatsvinden, de schoolfruitleveringen starten in januari 2015. Zodra meer bekend is over de aanpak, periode van inschrijving van scholen en de deelname van leveranciers, zal hierover gepubliceerd worden.

In schooljaar 2013/2014 deden 1.100 basisscholen mee aan het schoolfruitprogramma en in een pilot 15 scholen van het Voorgezet Onderwijs. Gedurende 20 weken werd gratis schoolfruit aangeboden, na de voorjaarsvakantie gingen de scholen verder met een eigen fruitbeleid.

Het Schoolfruitprogramma wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 25 maart 2014

Voor meer informatie neemt u contact op met Laura Willemsens, tel. 079 368 75 72 of e-mail laura.willemsens@rvo.nl.