VHG MVO wijzer – 100ste quikcsan ingevuld

01-05-2012

Sociale MVO-thema’s populair bij ondernemers in het groen

Ondernemers in het groen hebben de afgelopen weken de VHG MVO wijzer ingevuld. De quickscan is deze week voor de 100ste keer ingevuld. De volledige vragenlijst is door 60 ondernemers ingevuld. Sociale MVO thema’s scoren opvallend goed. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is duidelijk een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering bij groene ondernemers.

Populaire sociale MVO-thema’s
Investeren in personeel is één van de MVO-onderwerpen die bij vrijwel iedere groene ondernemer deel uitmaakt van het MVO-beleid. Voldoende mogelijkheden krijgen tot ontwikkeling is belangrijk voor de motivatie van medewerkers. Maar aandacht voor scholing maakt ook de werkgever aantrekkelijk. Veiligheid staat eveneens hoog in het vaandel van ondernemers in het groen. Werken met machines levert risico op, wat maakt dat het correct toepassen van de veiligheidsvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen hoog scoort in het MVO-beleid van ondernemers.

Top 10 MVO-onderwerpen* Positieve score

1 Investeren in scholing van personeel 99%
2 Respectvolle en gelijkwaardige behandeling van personeel 99%
3 Naleving van de CAO 98%
4 Inzicht in ziekteverzuim en aandacht voor preventie 98%
5 Aandacht voor veiligheid van de medewerkers 96%
6 Afvalscheiding 96%
7 Gezondheid van de bodem/ bodemverbetering 95%
8 Minimaliseren van chemische gewasbeschermingsmiddelen     94%
9 Inzet van duurzame materialen 93%
10     Aandacht voor milieuzorg 93%

 
* gebaseerd op de eerste 100 deelnemers van de quickscan

Wat is de VHG MVO wijzer
De groene ondernemers krijgen op de VHG MVO wijzer een digitale vragenlijst voorgelegd waarin hen wordt gevraagd aan te geven in hoeverre de belangrijke MVO-thema’s in hun bedrijf verankerd zijn. Na het invullen van de VHG MVO wijzer hebben de ondernemers een op maat gesneden advies om de kansen van MVO in de groensector ten volle te benutten. De ondernemers kunnen de rapportage uit de VHG MVO wijzer gebruiken om naar hun (potentiële) klanten, opdrachtgevers en medewerkers te communiceren wat het bedrijf aan MVO doet. Dat kan een positief effect hebben op de bedrijfsreputatie en concurrentievoordeel opleveren.

U vindt de VHG MVO wijzer op: http://mvo-wijzer.vhg.org. De VHG MVO Wijzer is ontwikkeld in samenwerking met DHV en MVO Nederland en medegefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda van Vliet, zij is bereikbaar via l.van.vliet@vhg.org of via telefoonnummer 030 -659 56 48.