Toepassingsmogelijkheden herbiciden

21-03-2014

Onderzoek groenten- en/of bloemenzaadteelt
Eén van de grootste knelpunten vormt de onkruidbestrijding. Zonder goede onkruidbestrijding is de teelt gedoemd te mislukken. Het aantal toegelaten herbiciden is zeer beperkt en niet voldoende om het onkruid afdoende te bestrijden. Er zijn uitsluitend herbiciden beproefd die reeds een toelating hebben in andere akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Uit deze proeven zijn voor de meeste bloemzaadgewassen een aantal interessante toepassingsmogelijkheden van herbiciden en/of herbicidencombinaties naar voren gekomen.

Onderzoek selectiviteit zomerbloemen (Hypericum, Helianthus en Brassica):
Op verzoek van en in nauwe samenwerking met (de Landelijke Commissie van) LTO Groeiservice heeft Proeftuin Zwaagdijk in 2013 proeven uitgevoerd met diverse herbiciden. Doel van het onderzoek was vast te stellen of de middelen zonder schadelijke effecten kunnen worden toegepast in een aantal geselecteerde zomerbloemen, namelijk Hypericum, sierkool en zonnebloem. De te toetsen middelen werden in overleg met de toelatingshouders geselecteerd. Per gewas werd 1 proef uitgevoerd in de praktijk. De proefresultaten zullen door het georganiseerde bedrijfsleven worden gebruikt om in samenwerking met toelatingshouders te werken aan verruiming van etiketten zodat meer herbiciden mogen worden toegepast in de teelt van zomerbloemen.

Meer informatie leest u in de rapporten bij dit onderzoek.