Tien projecten ontvangen MEI-subsidie

15-11-2013

Vanuit de subsidie Marktintroductie Energie Innovaties (MEI) 2013 krijgen tien projecten samen een bedrag van € 5,4 miljoen subsidie. Dit bedrag is verdeeld over acht semi-gesloten kassystemen en twee overige systemen. De projecten zorgen jaarlijks voor een besparing van 8,7 miljoen m3 gas (of: 15.000 ton CO2).

Subsidie voor semi-gesloten kassen
Van de acht goedgekeurde aanvragen voor semi-gesloten kassystemen zijn zeven projecten gericht op 'Het Nieuwe Telen'. Hierbij worden er verschillende technieken ingezet. De projecten laten een grote variëteit aan gewassen zien: (tros)tomaten, komkommers, Phalaenopsis, pluischrysant en auberginei. Het achtste project is een semi-gesloten kas in de trostomatenteelt.

De projecten krijgen samen € 4.750.590 subsidie en zorgen met elkaar voor een CO2-vermindering van 13.230 ton per jaar.

Subsidie voor overige systemen
De twee overige systemen krijgen samen € 692.548 subsidie. Eén project is van een tuinbouwcluster van zes bedrijven met verschillende innovaties, zoals hoge drukverneveling. Door dit alles wordt de warmtebehoefte gereduceerd. Het andere project krijgt subsidie voor in cascade geschakelde ketels. De CO2-vermindering van deze twee projecten is in totaal 2.417 ton per jaar.

Opstelling 2014 verwacht
De MEI-subsidie is onderdeel van het programma Kas als Energiebron. Hierin werken de glastuinbouw en het ministerie van Economische Zaken samen aan het bereiken van een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw. Voor 2014 is een nieuwe openstelling voorzien.

KAE klein