Rekentool om kosten en baten van water en groen in de stad inzichtelijk te maken

20-02-2014

TEEB-stad is een rekentool waarmee de kosten en baten van water en groen in de stad inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het werken met de TEEB-methode moet een nieuwe werk- en denkwijze voor gemeenten mogelijk maken, waarin zij meer vanuit economische gedachten kunnen kijken naar het beheer en de inrichting van de stad. Om te zorgen dat dit instrument op een simpele wijze gebruikt kan worden door groenprofessionals, gemeenten en hun stedelijke partners, is gewerkt aan vereenvoudiging en beschikbaarstelling via een internetapplicatie. De bijdrage van het Productschap Tuinbouw is ingezet om de groene kennis in de rekentool in te brengen en de groene sector bekend te maken met TEEB. Het resultaat is beschikbaar via www.platform31.nl/teebstad en www.teebstad.nl.