Projectresultaten toegevoegd op website PT

01-02-2017

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend resultaten geplaatst van afgeronde projecten. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 30 augustus 2016 werden resultaten van de volgende 16 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van ruim 4,3 miljoen euro: