Projectresultaten PT-website toegevoegd

19-11-2015

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend onderzoeks- en campagneverslagen geplaatst. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 1 september 2015 werden de resultaten van de volgende 15 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van ruim 1,2 miljoen euro: