Projectresultaten PT toegevoegd

22-06-2016

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend resultaten geplaatst van afgeronde projecten. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 7 april 2016 werden de resultaten van de volgende 14 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van 1,1 miljoen euro: