Projectresulaten PT-website aangevuld

01-03-2016

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend onderzoeks- en campagneverslagen geplaatst. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 19 januari 2016 werden de resultaten van de volgende 18 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van ruim 1,6 miljoen euro: