Plant kan kleine lichtschade repareren

26-11-2013

Veel licht leidt tot onzichtbare schade aan het fotosyntheseapparaat en komt vaak voor. Deze zogenaamde foto-inhibitie hoeft echter geen probleem te zijn want deze schade wordt eenvoudig door de plant zelf gerepareerd.

Bij teveel licht kan de plant de schade echter niet meer volledig repareren en ontstaat er visuele bladschade. Dit is gebleken in het project ‘Grip op Licht’ dat Wageningen UR Glastuinbouw uitvoert in het kader van het programma Kas als Energiebron. In dit onderzoek wordt gekeken of in de potplantenteelt meer licht in de kas is toe te laten.

Belichtingsproef
Foto-inhibitie kan gemeten worden als een verlaging van de maximale fotosynthese-efficiëntie. Afgelopen voorjaar is in het project 'Grip op Licht' een belichtingsproef uitgevoerd met Anthurium 'Pink Champion'  Bromelia Vriesea 'Miranda' om na te gaan of er een relatie is tussen foto-inhibitie en bladschade.

In een klimaatkamer werden de planten 5 dagen belicht met diffuus licht (1100 μmol PAR.m-2.s-1, Philips daglichtlamp) waarbij de bladtemperatuur niet boven 35°C uitkwam. Bij lichtdoses tot 24.5 mol.m-2.dag-1 was er direct na afloop van de belichting foto-inhibitie, maar geen visuele bladschade. Deze schade verdween binnen één tot enkele dagen.

Teeltversnelling
Deze resultaten laten zien dat potanthurium en bromelia bij normale bladtemperatuur heel veel licht verdragen. “Uit deze proef met diffuus licht concluderen wij dat er mogelijk is nog meer winst uit diffuus daglicht te halen dan de vorig jaar gevonden teeltversnelling van 25%”, stelt onderzoeker Jan Snel. In de eerste fase van het onderzoek werd aangetoond dat bij anthurium en bromelia een flinke teeltversnelling mogelijk is als er meer natuurlijk licht in de kas wordt toegelaten.

'Grip op Licht' wordt gefinancierd door de programma’s Biosolar Cells en Kas als Energiebron van het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw.  Ludvig Svensson en Guardian dragen ook bij aan het onderzoek.

KAE klein