Persbericht: Sociale paragraaf in retaileisen GlobalG.A.P.

28-06-2013

De eisen die de retail stelt aan productie van groenten en fruit, omvat nu ook een sociale paragraaf. Met de extra, vrijwillige module bij GlobalG.A.P. kunnen teeltbedrijven in de groenten- en fruitsector eenvoudiger inspelen op de vraag uit de markt naar borging van goede arbeidsomstandigheden en werkgeverschap.

De retaileisen aan productie van groenten en fruit zijn ondergebracht bij GlobalG.A.P. Die organisatie, gevestigd in Keulen, geeft nu voor Nederland goedkeuring aan de arbeidsmodule GRASP (GlobalG.A.P. Risk Assesment on Social Practice). Het is een aanvulling op het huidige GlobalG.A.P. certificaat. Telers kunnen de zogeheten ‘ad-on’ op vrijwillige basis aanvragen. De module GRASP beoordeelt of de onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk.

Tien landen maken al gebruik van de module, die in eerste instantie is uitgewerkt voor ontwikkelingslanden buiten de EU. Bij de afzet van hun producten binnen Europa kregen Nederlandse bedrijven ook steeds vaker te maken met de vraag naar certificatie op sociale onderdelen van de bedrijfsvoering. Dit naast – andere – (kwaliteits)eisen die al via GlobalG.A.P. zijn gecertificeerd. “Op verzoek van bedrijven hebben we de module voor de Nederlandse situatie uitgewerkt. We zijn er blij mee dat het vanaf nu beschikbaar is en dat erop is te certificeren”, zegt Ad Klaassen, voorzitter van de Nationale Technische Werkgroep (NTWG) van GlobalG.A.P. Het Productschap Tuinbouw (PT) voert het secretariaat van de NTGW.

Afgelopen maanden begonnen certificerende instellingen met de training om een audit voor GRASP uit te voeren. De komende tijd zullen bij de (teelt)bedrijven de eerste audits gaan plaats vinden. Daarna is – bij een goede beoordeling – hun GlobalG.A.P.-certificatie van het betreffende bedrijf uitgebreid met de sociale paragraaf. De sociale module bij GlobalG.A.P. heeft als voordeel dat (volgende) audits en de administratie voor meer (retail)eisen op elkaar zijn afgestemd. Dit houdt de (extra) administratieve last en kosten voor de bedrijven beperkt. De volledige tekst van de module GRASP is te vinden op de website van Globalgap.

Voor meer informatie neemt u contact op met Ad Klaassen, tel. 06 50214850 of e-mail a.klaassen@dpa.eu of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl.